Polecamy publikację
„Cmentarz w Milanówku. Przewodnik biograficzny”

Redakcja:
Elżbieta Kubek
Monika Jurgo-Puszcz
Maria Smoleń
Teresa Wiącek

Wydawca:
Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Rok wydania:
Milanówek, 2009

Powstanie cmentarza parafialnego w Milanówku łączy się ściśle z wybuchem II wojny światowej i z pochówkiem pierwszych ofiar Września 1939 roku. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku uczciło 70 rocznicę powstania cmentarza, wydając publikację „Cmentarz w Milanówku. Przewodnik biograficzny". Zebrany materiał został zaprezentowany w 28 rozdziałach, które ukazują bogactwo ludzkich losów, jakże często dramatycznie naznaczonych przez historię.

Pamiętając o okolicznościach powstania cmentarza i o roli Milanówka w czasie wojny i okupacji, chcieliśmy oddać hołd walczącym i ofiarom. Dlatego ze szczególną troską odnieśliśmy się do rozdziałów dotyczących „czasu apokalipsy", dodając krótkie wstępy z zarysem historycznym okresu 1939-1945.

W przewodniku znalazło się ponad 1500 not biograficznych, które dopełnia część albumowa- pokazujemy w niej zdjęcia i dokumenty, będące żywą ilustracją życia naszych przodków. Czytelnikowi pamiętającemu dawne czasy pozwolą one poczuć klimat przeszłości, z kolei dla młodszego pokolenia to okazja, by tę przeszłość poznać i by jej niejako „dotknąć".

Ukazanie się przewodnika było możliwe dzięki pomocy wielu instytucji i zaufaniu osób prywatnych. Rodziny przekazujące informacje i dokumenty dotyczące ich bliskich obdarzyły nas ogromnym zaufaniem, udostępniły pielęgnowane od lat rodzinne archiwa. Jesteśmy pełni uznania dla ich postaw i wyrażamy szczere podziękowanie za współpracę.

Niejednokrotnie w czasie pracy doświadczaliśmy głębokiego wzruszenia, mieliśmy poczucie, że spełniamy ważną powinność każdego archiwisty-ocalić od zapomnienia i być łącznikiem „między dawnymi a młodszymi czasy".

Zespół redakcyjny żywi głęboką nadzieję, że oddana do rąk Czytelnika publikacja przyniesie zadumę nad czasem minionym i ożywi pamięć o tych, którzy odchodząc „nie umarli na zawsze". To dorobek minionych pokoleń i pamięć o nim zapewnia ciągłość tradycji, tak ważnej dla każdej społeczności lokalnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, gromadzimy kolejne materiały; „opowieść" o cmentarzu w Milanówku będzie kontynuowana.

W imieniu zespołu redakcyjnego
Teresa Wiącek
Archiwum Państwowe
Dokumentacji Osobowej i Płacowej

 

 Punkty sprzedaży książki:

  • Księgarnia, ul. Kościuszki 20
  • Księgarnia, ul. Warszawska 28
  • Księgarnia, ul. Warszawska 25 A
  • Kiosk, ul. Warszawska 36 (przy stacji)
  • Kiosk, ul. Krakowska (przy stacji)
  • Kiosk, ul. Wojska Polskiego (przy cmentarzu)


2009-03-05 10:03:12 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne