JadwiżankaKurier parafialny JADWIŻANKA
ukazał się w parafii po raz pierwszy w 2002 roku. Później przeobraził się w Tygodnik Jadwiżański. W obecnej szacie jako miesięcznik istnieje od 2010 roku, a w wersji elektronicznej - od października 2012 roku. Od marca 2014 roku ukazuje się ze specjalnym dodatkiem dla najmłodszych dzieci "Małą Jadwinią". 

Zapraszamy do lektury!

Skład redakcji na   1 kwietnia 2017 roku


Ks. Franciszek Urmański –  asystent kościelny,  artykuły w rubryce „Bliżej liturgii” 

Daniela Abramczuk - koordynator Zespołu Redakcyjnego, korekta, artykuły "Kącik młodego czytelnika", "Święta i uroczystości", a także dodatek "Mała Jadwinia"

Leszek Cichosz - artykuły historyczne oraz recenzje książek

s. Teresa Górczyńska – troska o rubrykę „Jedni drugich brzemiona noście„ oraz stałe ogłoszenia

Piotr Heinzelman – skład i grafika  

Zbigniew Nowacki - artykuły w rubryce "Nasze wędrowanie", "Aktualności z życia parafii"   i inne, członek Foto-Komisji, fotografowanie i filmowanie

Dorota Popowska – różne artykuły o wierze, świętych i modlitwach

Aleksandra Rosłoniec - świadectwa i artykuły

Anna Ruszkowska - świadectwa, artykuły, poradnik medyczny

Edyta Stępnik - przepisy kulinarne

Ks. prałat Zbigniew Szysz - komentarze do Ewangelii


Współpracownicy:

Barbara Dobrzyńska - wybór tekstów Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego

Marcin Ścisłowski - członek Foto-Komisji

Adam Rosłoniec - członek Foto-Komisji oraz artykuły

Zapraszamy ludzi dobrej woli o wspieranie, choćby niewielkimi kwotami, nasz kurier parafialny, docierający do wielu czytelników w Milanówku, w Polsce i za granicą, w formie drukowanej oraz elektronicznej. Wpłaty prosimy dokonywać na konto parafii: 89 9291 0001 0086 4787 2000 0010 z dopiskiem: "Jadwiżanka".

Druk - Agencja Wydawniczo-Handlowa  „Bożena” 

Zapraszamy do współpracy w Redakcji!

Adres e-mail: jadwizanka28@gmail.com


_________________________________________________
Poniżej wersja elektroniczna kuriera w formacie pdf:2012-10-10 11:24:01 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne