Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE


W naszej parafii spotyka się grupa formacyjna
Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE
zatwierdzona w Archidiecezji Warszawskiej.
Animatorami grupy są nasi parafianie dostępni pod telefonem 
604795082.
Spotkania odbywają się we wtorki,  dwa razy w miesiącu.
Opiekunami są  ks. Bartosz Strzemiński

Wspólnota organizuje spotkania ewangelizacyjno-modlitewne,
z  modlitwą o uzdrowienie
w sanktuarium MB Tęskniącej w Powsinie
w II piątek m-ca o godz.19.30
oraz wyjazdy na  spotkania ewangelizacyjno-
modlitewne prowadzone przez
ks. moderatora Włodzimierza Cyrana w Częstochowie.

Aktualne terminy spotkań na stronie:
Wspólnota warszawska

Więcej informacji o wspólnocie na stronie:Msze św. w intencji o uzdrowienie i posługa charyzmatyczna

 Wspólnota organizuje Msze o uzdrowienie z posługą charyzmatyczną i modlitwami wstawienniczymi (w tym o uwolnienie i uzdrowienie). Punktem kulminacyjnym jest spotkanie z żywym Chrystusem w Eucharystii odprawianej w intencji zbiorowej. Głoszenie Ewangelii jest istotnym elementem spotkania, bo rodzi wiarę otwierającą na zbawczą moc Chrystusa. Słowo Boże objawia Boży plan i wzywa do nawrócenia i spowiedzi. Przepowiadaniu słowa - zgodnie z Pismem (zob. Mk 16,15nn) towarzyszą znaki (cuda) potwierdzające prawdziwość Ewangelii. Nawrócenie prowadzi do udziału w Uczcie Eucharystycznej, na której Kościół przeżywa spotkanie ze swym zmartwychwstałym Panem, który posyła Ducha Świętego, uwalnia, uzdrawia, obdarza łaską, oświeca i umacnia, rozdziela charyzmaty, czyli nadprzyrodzone dary funkcyjne do posługi w Kościele i w misji ewangelizacji (proroctwo, charyzmaty uzdrawiania, czynienia cudów...).
W drugiej części spotkania odbywają się modlitwy wstawiennicze
nad poszczególnymi osobami, prowadzone przez  uformowanych i przygotowanych
do tej posługi kapłanów oraz świeckich członków Wspólnoty.2012-10-10 22:29:24 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne