Chrzest
Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
  • świadectwo urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego           
Chrzestni
Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK). Zadania chrzestnych są w sposób jednoznaczny określone, ma on towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK).
Można powiedzieć, że wymogi stawiane kandydatom na chrzestnych wynikają z charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywiście mają być osobami odpowiedzialnymi za rozwój i życie wiary swego "chrześniaka", sami muszą być dojrzałymi i przykładnymi świadkami wiary. Nie może więc dziwić, że Kościół stawia im wysokie wymagania. Wynikają one z troski o odpowiednie wychowanie religijne osoby ochrzczonej, dokonujące się w sprzyjającej atmosferze dobrego przykładu dawanego przez najbliższych.

Zasadniczo wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, którzy oczywiście swoją decyzję mogą dowolnie konsultować. Zadaniem duszpasterza jest jedynie sprawdzić czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdzić wybór rodziców, jeśli nie ma zastrzeżeń.

Można wybrać dwoje chrzestnych, matkę chrzestną i ojca chrzestnego.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • Ukończył 16 lat.
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Czas zgłoszenia
Do kancelarii zgłaszamy się na  miesiąc przed planowanym chrztem.         

Czas chrztu w naszej parafii
II i IV niedziela miesiąca - chrzest udzielany jest podczas Mszy Św. o godz. 12.30. Konferencje dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowe) w I sobotę miesiąca o godz. 11.00.          

Rzeczy potrzebne do chrztu:
  • świeca chrztu
  • biała szata


2012-11-20 14:36:12 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne