Totus Tuus - św. Jan Paweł II i Jego Rycerstwo
Zakon Rycerzy Jana Pawła II - to świeckie zgromadzenie mężczyzn (rycerzy) i chłopców w wieku od 5 - 17 roku życia (kadetów), mające na celu propagowanie idei i nauczania św. Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Papieża. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne linki:

Strona internetowa Zakonu - http://rycerzejp2.com.pl/

Filmy wideo w internecie (rekolekcje, erygowania nowych Chorągwi, promocja) https://www.youtube.com/channel/UCDk6uxuAPBE_tdAawn8MPlg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totus Tuus! Święty Jan Paweł II i Jego rycerstwo        

Totus Tuus!

„Cały Twój”! Ta dewiza papieża Jana Pawła II, a wcześniej biskupa Karola Wojtyły, ma swój rodowód w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, mistyka i teologa, ukończonego w 1716 roku. Niebieska książeczka z Traktatem była ulubioną lekturą naszego papieża; trzymał ją na swoim biurku obok dwóch innych: Biblii i „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza á Kempis.

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria. (Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.)

 

„Totus Tuus”! – te dwa słowa wyznaczyły drogę do świętości wielu ludziom. Także Karolowi Wojtyle, bo on jeszcze jako młody człowiek oddał się cały Maryi, kiedy tak często udawał się do kościoła w niedaleko od Wadowic położonej Kalwarii Zebrzydowskiej. Kiedy pracując w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej w zakładach Solvay w Krakowie studiował dzieło św. Ludwika i stawał się Totus Tuus, czyli tym, kto w pełni świadomie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, oddaje się Bogu, zaś Maryja jest mu „wszystkim”. Potem – jako Jan Paweł II – był nadal człowiekiem maryjnego zawierzenia. „Totus Tuus!” – te słowa pojawiają się u niego tak często! Czy to w Tryptyku Rzymskim czy w testamencie papieskim…

Jan Paweł II w pierwszych słowach po ogłoszeniu wyniku konklawe 16 października 1978 roku powiedział do zebranych na Placu św. Piotra w Rzymie:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!...I oto najprzewielebniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju … dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej. Obawiałem się przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i z całkowitą ufnością względem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny…”

Papież przemówił w języku włoskim i dodał jeszcze: „Nie wiem, czy potrafię wyrażać się w waszym… naszym języku włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawcie…” Tymi słowami papież wywołał długie owacje zebranych i sympatię w  sercach wielu ludzi.

Jako votum wdzięczności Matce Bożej za ocalenie Mu życia podczas zamachu 13 maja 1981 roku, Jan Paweł II podarował Sanktuarium Jasnogórskiemu w czasie swojej 2. pielgrzymki do Polski w 1983 roku złote serce z napisem „Totus Tuus”. Można je zobaczyć po lewej stronie cudownego obrazu Matki Bożej.

Zawierzenie się Najświętszej Maryi Pannie jest tylko drogą do Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Św. Ludwik pisze w swoim dziele: „By dojść do Jezusa, trzeba iść do Maryi, bo jest naszą pośredniczką w orędownictwie. By dojść do Ojca Przedwiecznego, trzeba iść do Jezusa, bo to nasz pośrednik mocą odkupienia…(Wyd. Apostolicum, 2016, str. 126).

Rycerze Jana Pawła II pozdrawiają się zawołaniem” „Vivat Iesus”, w odpowiedzi zaś: „Totus Tuus! W herbie mają nawiązanie do herbu Jana Pawła II i znaku maryjnego M.

W swojej niedawno wydanej książce „Totus Tuus Tota Tua” Wincenty Łaszewski, doktor teologii i pisarz, badacz antropologii mariologicznej tak zachęca:

„TOTUS TUUS to droga zawierzenia Maryi. Twoje stopy stają na drodze świętości, którą rodzi naśladowanie – tej „najświętości”, jaką podziwiasz w Niepokalanej. Oddajesz się Jej cały, a Ona nie pozostaje Twym dłużnikiem. Oddaje się Tobie na miarę Twojego oddania. Jeśli naprawdę jesteś TOTUS TUUS, Ona naprawdę jest TOTA TUA – Cała dla Ciebie. Za swoją pełnią świętości, pełnią łaski, pewnością zbawienia.

Warto ruszyć tą drogą – wydeptaną stopami świętych. (Wyd. Fons Omnis, 2018, okładka rewers). 


==========================================================


Milanówek - powstanie Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej


Pierwsza prezentacja odbyła się 10 czerwca br. i zaowocowała 5 nowymi kandydatami, którzy pragnęli zostać rycerzami, aby:

 * podjąć się męskiej formacji duchowej

* zgłębić i propagować nauczanie św. Jana Pawła II, Wielkiego Papieża Polaka

* zaznać życia w prawdziwie męskiej wspólnocie, gdzie inni modlą się gorliwie i   nie wstydzą się swojej wiary

* bronić słabszych i pomagać potrzebującym.

4 stopnie rycerskie oznaczają jednocześnie 4 najważniejsze cechy rycerza:

 

1.    wiara (fides) – wierny nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego, pogłębiający znajomość nauczania św. Jana Pawła II

2.    miłosierdzie (misericordia) – miłosierny, pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać szczególnie słabszych

3.    solidarność (solidaritaties) – solidarny we wspieraniu Braci w potrzebie i służący im pomocą

4.    patriotyzm (patriae caritas) – patriota, dla którego Bóg, onoH Honor i Ojczyzna są wciąż żywymi wartościami.

 

Ponadto dwie dalsze cechy rycerza są istotne:

5.    jednoznaczny, chroniący życie od poczęcia do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu

6.    braterski – zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla niego drugą rodziną.


 Żony rycerzy, nazywane bratowymi, są podporą rycerzy, wspierając ich w modlitwach, działaniach, wyjazdach na rekolekcje, spotkania formacyjne czy promocje w innych parafiach. Rycerze dbają o swoje sakramentalne małżeństwa oraz o zachowanie łaski uświęcającej podczas wszystkich publicznych wystąpieniach liturgicznych czy innych, gdy mają wystąpić w płaszczu rycerskim (mantulli).

 Polecamy ciekawie zrobiony film promocyjny:

https://www.facebook.com/zakon.rycerzy.jana.pawla2/videos/2229436867100342/?__xts__[0]=68.ARDrXclld-qSQmvCiuvZXM_sWTTTCAgVyTtdYEk3KDgwLcVQh9lx-Q2JqcTAo9huxMyyeQr-OrV_9Y2cul2JILeyU9JNuFI4tpgvLdMDjUHddqAWqvO1OUpdnbTOuYPBN-CvI0apHoZZ3vz5kPDuTWT4xAn47yrbkBx4nwc4arXigLuahiye&__tn__=K-R

 

Prezentacja Zakonu w Milanówku – 14.10.2018

 Postaram się odpowiedzieć na nurtujące zapewne wielu z Was pytania, kim są, na kim się wzorują, dokąd zmierzają i jakie mają cele  bracia rycerze w czarnych płaszczach z herbem papiesko-maryjnym.

Jesteśmy najmłodszym, bo od 2011 roku, świeckim, męskim Zakonem św. Jana Pawła II, Wielkiego Papieża, który jest naszym patronem. Poznajemy Jego nauczanie m.in. przez codzienną lekturę fragmentów encyklik, adhortacji i homilii, aby następnie przekazywać tę wiedzę innym. Otrzymujemy je emailami, a  całość czytamy podczas comiesięcznych spotkań  Chorągwi.

Św. Jan Paweł II jest także naszym wzorem w dążeniu do świętości. Modlimy się codziennie na różańcu, który jest naszym mieczem, odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, chodzimy często do spowiedzi.  Jesteśmy zobowiązani do bycia w stanie łaski uświęcającej, gdy występujemy w Mszach św. lub innych uroczystościach religijnych w mantulach (płaszczach).

Pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę o św. Janie Pawle również na rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych i rycerskich. Ostatnio, we wrześniu byłem na takich rekolekcjach formacyjnych rycerskich w Grzybowie koło Kołobrzegu, w grupie 40 rycerzy i 8 bratowych. Nasze żony nazywamy bratowymi. Są one naszą nieocenioną podporą i towarzyszą nam często w wielu uroczystościach. Nasi synowie, wnuki, bratankowie czy siostrzeńcy, w wieku od 5-go do 17-go roku życia,  mogą przyłączyć się do nas w korpusie kadetów.

Jesteśmy rycerzami nie tylko św. Jana Pawła II, ale i Maryi. Tydzień temu, w konkatedrze na Kamionku w Warszawie, na zakończenie Rady Kapłańskiej i Mszy św. Zakon zawierzony został Matce Bożej Zwycięskiej, a blisko 40 rycerzy przyjęło szkaplerz karmelitański. Vivat Jesus! Totus Tuus! – to nasze zawołanie rycerskie.

W ramach bratniej solidarności i pomocy modlimy się codziennie za jednego z nas, za osoby chore, cierpiące, potrzebujące pomocy. A jest nas blisko 500 rycerzy w 42 parafiach, w 11 diecezjach i archidiecezjach w Polsce. Pomyślcie tylko: 500 facetów modli się każdego dnia, dziesiątką różańca,  w intencji Sławka, Bartka lub kogoś innego. W soboty – za nasze rodziny, a w niedziele – za wybranego kapelana. To jest niesamowity szturm do nieba.

Pomagamy sobie i innym także finansowo ze specjalnego funduszu pomocowego.

Ja jestem w Zakonie od niedawna, bo od maja tego roku. Zachęcił mnie do wstąpienia nasz Generał. Moje życie nabrało innego niż dotąd sensu. Poznałem wielu wspaniałych ludzi wiary i czynu, uczestniczyłem w erygowaniu nowych chorągwi w Radzyminie i w Wołominie, w różańcowej procesji światła w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, w Dniu Dziękczynienia w Warszawie, w Męskim Oblężeniu Jasnej Góry, w promocjach Zakonu w innych parafiach. Brałem udział także w wielu wydarzeniach religijnych w Grodzisku Maz. To mnie fascynuje i wzmacnia moją wiarę oraz dążenie do zbawienia.

Bóg, honor i Ojczyzna! Te słowa nie są dla nas puste. Na spotkaniach i uroczystych Mszach św. występujemy ze sztandarem Zakonu i flagą narodową. Modlimy się za Ojczyznę, śpiewamy hymn narodowy na każdym zebraniu Chorągwi.

Chcemy założyć nową Chorągiew w tej parafii. Panowie: nasz Generał mówi: „jeśli chcecie za kimś chodzić, to nie za byle kim, tylko za Chrystusem, u boku św. Jana Pawła II”. W naszym Zakonie będziecie mieli i modlitwę, i zajęcia, i uznanie w sensie awansu na wyższe stopnie rycerskie, i satysfakcję. Podczas prezentacji w czerwcu br. ks. proboszcz Stanisław Golba powiedział, że ”Zakon ten jest drogą do świętości”.

Jutro, godz. 18:30 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi oraz kandydatami. Zapraszamy serdecznie!

 Brat Zbigniew Nowacki, Rycerz Wiary


ERYGOWANIE CHORĄGWI ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MILANÓWKU – 18 LISTOPADA 2018 ROKU

Vivat Iesus!

Z wielką radością ogłaszam wszem wobec i każdemu z osobna, iż:

wczoraj, w niedzielę 18 listopada 2018 roku, w mojej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku erygowana została 46. Chorągiew Zakonu – chciałoby się powiedzieć: 46. dywizja ppanc., bo przecież jesteśmy dywizjami, legionami, oddziałami św. Jana Pawła II, walczącymi nie na miecze, lecz modlitwą, różańcami, nauczaniem i słowem Jego zapisanym w licznych encyklikach, adhortacjach, homiliach i wykładach.

Radość była ogromna, a dla wielu z nas oraz licznie zgromadzonych rodzina kandydatów, rycerzy i wiernych także wzruszająca i podniosła, o czym dają oni już teraz świadectwa. Bo czyż nie radujemy się z każdych narodzin dziecka w rodzinie? A czterej nowi rycerze narodzili się właśnie dla naszej rodziny Zakonu Jana Pawła II:

 

Michał Czebłakow z parafii tutejszej

Krzysztof Dylewski z parafii św. Floriana w Brwinowie

Mateusz Łukomski z parafii tutejszej

Adam Zieliński z parafii tutejszej.

 

Po raz pierwszy z prezbiterium obserwowałem z dużym wzruszeniem przeistoczenie się kandydatów w rycerzy: od potwierdzenia woli wstąpienia do Zakonu, odważnego wystąpienia przed ołtarz, nałożenia mantulli,  złożenia ślubowania, przyjęcia pektorału i różańca, który „według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem...” Zgodnie z obecną tradycją nowo pasowani rycerze odwrócili się twarzą do wiernych, a ci nagrodzili ich gorącymi brawami.

 

W dalszym ciągu uroczystości prowadzący ją ZB Krzysztof Gralik, Prowincjał, odczytał dekret o powołaniu Chorągwi Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówki i wręczył ks. proboszczowi stosowny dokument. Chorągiew liczy 7 rycerzy: oprócz 4 nowych także: Bartłomieja Niemirskiego, Sławomira Kępkę oraz Zbigniewa Nowackiego.

Na zakończenie Mszy św. ZB Krzysztof Prowincjał podziękował ks. Proboszczowi Grzegorzowi Jaszczykowi, który jest kapelanem nowej Chorągwi, za akceptację Chorągwi w tutejszej parafii oraz za tę Mszę św., kazanie i za możliwość przeprowadzenie na niej uroczystości erygowania Chorągwi. Podziękował także przybyłym na tę uroczystość księżom: o. Piotrowi Fedorowiczowi, kapelanowi Zakonu w Chorągwi MB z Lourdes w Warszawie oraz ks. Piotrowi Ambroziakowi, kapelanowi Chorągwi Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz.

 

To była piękna uroczystość – tym większa, że ks. proboszcz obchodził tego dnia swoje imieniny.

Wierni oraz my także złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy Księdzu drobny upominek i wiązankę kwiatów. Ponadto, na tej Mszy św. swoją 60. rocznicę ślubu obchodziło pewne małżeństwo z Milanówka.

 

Oprawę muzyczną uświetnił Zespół Młodzieżowo-Studencki pod kierunkiem Beaty Paczek.

 

Po Mszy św. odbyła się pierwsza Chorągiew z udziałem ponad 30 rycerzy z wielu chorągwi:

- Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz. z WR ZB Pawłem Bilińskim

- św. Krzysztofa w Pruszkowie z WR ZB Waldemarem Rozbickim

- Narodzenia NMP w Płudach-Białołęce z WR ZB Stanisławem Kutowskim

- św. Krzyża w Warszawie z WR ZB Andrzejem Pomiankowskim

- Matki Bożej Królowej w Józefowie z Generalnym Szafarzem ZB Markiem Celińskim

- św. Jana Pawła II w Radzyminie z rycerzami

- św. Tomasza Apostoła w Warszawie z WR ZB Markiem Chełminiakiem

- Chrystusa Króla w Warszawie

- kadetem Szymkiem Bilińskim

w obecności Prowincjała, Generalnego Kanclerza  ZB Zygmunta Strubińskiego i Komandora Warszawskiego ZB Tadeusza Chruszczyka. Nie mogli być obecni ciałem, ale byli z nami duszą Generał Zakonu, ZB Krzysztof Wąsowski oraz Generalny Lektor, Marek  Kajaniec.

Przebieg Chorągwi - według ustalonego Rytu: wyznanie wiary, hymn narodowy, modlitwa za Ojczyznę oraz bez czytania lektury patronalnej. Spotkania Chorągwi – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, ale z możliwością przełożenia na inny dzień na wniosek ks. kapelana.

Całej uroczystości i obradom towarzyszył na piękny krzyż Zakonu...

 

W tajnych i błyskawicznie przeprowadzonych przez ZB Krzysztofa Prowincjała wyborach na oficerów

Chorągwi wybrano:

Wielki Rycerz – ZB Zbigniew Nowacki

Kanclerz – ZB Sławomir Kępka

Skarbnik – ZB Bartłomiej Niemirski.

Rycerze i kadet Szymek złożyli swoje podpisy w Kronice Chorągwi, którą prowadzić będzie Kanclerz, ZB Sławomir Kepka. Następnie rozsunięto ścianę ruchomą i obradujący połączyli się ze swymi rodzinami, zaproszonymi przyjaciółmi i innymi gośćmi podczas agapy. Można było napić się kawy, herbaty, wody mineralnej oraz wina czerwonego i białego – bezalkoholowego – 0,0 %, a także zjeść porcję pysznego bigosu, wędzonek z beczki ZB Kanclerza Sławomra Kępki oraz ciast własnej roboty, przyniesionych przez chętnych – bratowe, bratanice naszych rycerzy!

Dziękuję w imieniu wszystkich rycerzy Chorągwi Świętej Jadwigi Śląskiej naszym Zacnym Braciom Oficerom Generalnym, Komandorowi i pozostałym rycerzom za przybycie, erygowanie Chorągwi i uczestnictwo w uroczystości a potem w agapie. Niech Duch Święty natchnie jej wybranych oficerów i pozostałych rycerzy do słusznego i rzetelnego wypełniania powierzonych im zadań, ale z modlitwą braci rycerzy i tych obecnych na erygowaniu, i tych, którzy nie mogli być tutaj, w Milanówku.

Dziękuję szczególnie ks. proboszczowi Grzegorzowi, naszemu kapelanowi za przychylność i zaufanie, którego postaramy się nie zawieść.

Einen besonders herzlichen Dank für den Priester, Fr. Piotr Fedorowicz für seine Anwesenheit und Gebete.  

Zdjęcia z uroczystości można oglądać pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1WOvZBl4IZQnOfQECDfWf0JbD0OMr-Xyi?ogsrc=32

Zdjęcia robili: Bogumił Derejczyk, Marcin Chmielecki i ja. Nagranie wideo – Marcin Chmielecki. Niebawem przedstawię mój film wideo z tego nagrania oraz ze zdjęciami jako pamiątkę tej uroczystości.

 

ZB Zbigniew Nowacki, Wielki Rycerz

Chorągwi Świętej Jadwigi Śląskiej


Akcja charytatywna Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku

dla Domu dla Matek z Dziećmi „Nazaret” w Brwinowie

Sześciu rycerzy Jana Pawła II z Chorągwi Św. Jadwigi Śląskiej, jedna bratowa oraz jeden ochotnik kwestowali w niedzielę, 25 listopada 2018 roku, zbierając ofiary na paczki bożonarodzeniowe dla dzieci z Domu "Nazaret" w Brwinowie, prowadzonego przez siostry nazaretanki. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim naszemu czcigodnemu kapelanowi, ks. proboszczowi Grzegorzowi Jaszczykowi za zgodę na kwestę, jaką przeprowadziliśmy przed kościołem, oraz naszym zacnym braciom: Sławomirowi Kępce, Bartłomiejowi Niemirskiemu, Michałowi Czebłakowowi i zacnej bratowej Emilii, Krzysztofowi Dylewskiemu oraz Mateuszowi Łukomskiemu, a także naszemu sympatykowi Michałowi Sosnowskiemu za zaangażowanie w zbiórkę.

Nasi parafianie okazywali dobre serce i szczodrość, wrzucając do koszyczków różne kwoty. Łącznie zebrano 2.148,97 zł! Także nasz nowy burmistrz, pan Piotr Remiszewski dołączył się do licznego grona ofiarodawców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a także rycerzom i pomocnikom w kweście, którzy przez całą niedzielę dzielnie zbierali datki. W sobotę, 1 grudnia rycerze z Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej: Zacny Brat Bartłomiej Niemirski z dwoma synami oraz Zacny Brat Michał Czebłakow z Zacną Bratową Emilią pomagali bezinteresownie przy porządkowaniu ogrodu w Domu dla Matek z Dziećmi "Nazaret" w Brwinowie. Dodatkowo, druga grupa 4 młodych mężczyzn z Zacnym Kandydatem Arturem Dylewskim z Brwinowa, synem Zacnego Brata Krzysztofa, porządkowała teren, odpłatnie, grabiąc liście przez kilka godzin aż do zmroku. Dzięki temu udało się zebrać do kontenera liście z drzew w ogrodzie Domu "Nazaret" przed zmrokiem.

Siostra Katarzyna Maruszak, kierownik Domu, wyraziła podziękowanie wszystkim pomagającym. Jednocześnie rycerze polecili s. Katarzynie dobrego hydraulika, pana Zbigniewa Grodeckiego, który naprawił cieknący kran w budynku Domu.

W ramach akcji pomocy biednym i potrzebującym, także wykazując miłosierdzie zgodnie z Regułą Zakonu, obejmujemy stałą opieką i pomocą ten Dom w Brwinowie. Decyzję w tej sprawie podjęliśmy na zebraniu Chorągwi 14 grudnia. Zebrane pieniądze w całej zebranej kwocie 2150 zł zostały 15 grudnia s. Katarzynie Maruszak przez 3 oficerów Chorągwi. Jednocześnie przekazano paczki świąteczne dla dzieci i matek, ufundowane przez Zacnego Brata Bartłomieja Niemirskiego. Zacny Brat Zbigniew Nowacki, Wielki Rycerz, przekazał również dar w postaci 6 tomów Ksiąg Roztoczańskich Krasnali, książkę Tajemnicę Jasnego Warkocza ze zbiorem wierszy i dramatem „Zmartwychwstanie” oraz powieść „Księżniczki z Montclair” – wszystkie autorstwa Lusi Ogińskiej, poetki, pisarki i malarki z Brwinowa. Książki będą dostępne dla przebywających w Domu „Nazaret” w bibliotece domowej, której uporządkowanie i usystematyzowanie według katalogu przedmiotowego będzie kolejnym zadaniem Chorągwi.

Na prośbę s. Katarzyny Zacni Bracia Oficerowie: Sławomir Kępka i Bartłomiej Niemirski zdemontowali i złożyli na przechowanie w piwnicy dużą, ogrodową trampolinę.

Przekazaniu darów w Domu „Nazaret” towarzyszyła rycerzom nasza pani organistka, Barbara Zdolińska, która podarowała od siebie szopkę Bożonarodzeniową, dwa komplety bombek choinkowych i 12 kompletów opłatka. Chwała Panu Bogu za to, że udało się dokonać wspólnymi siłami drobnego, ale jakże ważnego i trwałego, bo zaplanowanego także na przyszłość, dzieła pomocy dla domu samotnej matki, którego nazwa jest niezwykle ujmująca: „NAZARET”. W Domu "Nazaret" przebywa obecnie 5 matek samotnych z 6 małymi dziećmi: od 2-miesięcznego do 5 lat.

 

Św. Jana Paweł II jest już z nami!

W IV wielkopostną  niedzielę laetare (Raduj się!), 31 marca 2019 roku, podczas Mszy św. o godz. 12:30 wprowadzone zostały do naszej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku  relikwie św. Jana Pawła II, naszego wielkiego Rodaka i Papieża. W uroczystości wzięli udział:

a)      o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap z Warszawy,  który przewodniczył Mszy św., a w koncelebrze – ks. Jan Mężyński, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej,  ks. Janusz Starosta, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego i dziekan w Grodzisku Maz. oraz nasz proboszcz ks. Grzegorz Jaszczyk

b)    brat Krzysztof Wąsowski, Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, brat Krzysztof Gralik, Prowincjał ZRJPII, brat Marek Kajaniec, Generalny Lektor ZRJPII, brat Zygmunt Strubiński, Generalny Kanclerz ZRJPII i Tadeusz Chruszczyk, Komandor Warszawski oraz 25 rycerzy z różnych Chorągwi i Komandorii – z Grodziska Maz., z Pruszkowa, z Warszawy i z Otwocka, w tym 5 rycerzy Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej z Milanówka

c)     poczet sztandarowy ZHP z hm Krzysztofem Wiąckiem

d)    liczna grupa parafian

e)     chór parafialny „Cantabile”.

 długa procesja z krzyżem Zakonu, niesionym przez ZB Generała, sztandarem Zakonu i sztandarem narodowym oraz chorągwią św. Jana Pawła II, rycerzami, ministrantami i kapłanami. Relikwie św. Jana Pawła II niósł diakon Albert. Poprzedzał ich trybularz z niezawodnymi braćmi z Grodziska Maz.:  Pawłem Bilińskim i Grzegorzem Krawczykowskim.

 

O. Gabriel poświęcił relikwiarz, a następnie przekazał go ks. proboszczowi Grzegorzowi Jaszczykowi dla parafii i odczytał stosowny dokument.

 

Tego dnia mały Leon został ochrzczony i przyjęty do wspólnoty chrześcijańskiej.

 

Podczas uroczystej liturgii czytania zapewnili bracia Bartłomiej Niemirski i Zbigniew Nowacki, natomiast psalm zaśpiewał pięknie Komandor Tadeusz Chruszczyk.

 

W homilii o. Gabriel Bartoszewski przypomniał w pierwszej części przesłania, z jakimi św. Jan Paweł II, jako Papież, przybywał do Polski po wyborze w październiku 1978 roku: w 1979, 1983, 1987 i 1991 roku. W drugiej części wyjaśniał znaczenie relikwii świętych. Zaznaczył, że włos Świętego jest relikwią I stopnia tak samo jak krew. Na koniec zaś wspomniał o bezpardonowym ataku postkomunistycznych lewaków

i libertyńskich przeciwników naszego Świętego Papieża, oskarżających Go bezpodstawnie i nieprawdziwie o zaniechania w Kościele. Zaapelował też do wiernych o stawanie w obronie świętości i czci naszego Wielkiego Polaka i Papieża, ubolewając jednocześnie, że właśnie pośród Polaków są tacy nienawistni ludzie.

 

W słowie końcowym ks. proboszcz podziękował rycerzom Zakonu św. Jana Pawła II, szczególnie z Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej, którzy byli inicjatorami sprowadzenia relikwii Świętego do parafii i przygotowali tę uroczystą chwilę ich wprowadzenia.

 

Z kolei Generał Zakonu, ZB Krzysztof Wąsowski podziękował ks. proboszczowi za przychylność i życzliwość oraz za aprobatę tej inicjatywy. Wyjaśnił także, że to dzięki bratu Marianowi Markiewiczowi, kapucynowi posługującemu obecnie w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, a wcześniej kard. Karolowi Wojtyle pozyskaliśmy relikwię Świętego Jana Pawła II.

 

ZB Generał przekazał Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Jaszczykowi ryngraf rycerski z wizerunkiem św. Jana Pawła II, który przyznaje się kapelanom Chorągwi Zakonu.

 

Po Mszy św. udaliśmy się w licznym gronie rycerzy, naszych bratowych i kapłanów oraz zaproszonych gości do Domu Parafialnego na agapę. Pyszne potrawy: boeuf strogonow ZB Adama Zielińskiego, pierogi z mięsem, wędliny i smalec ZB Sławomira Kępki oraz liczne ciasta i owoce smakowały wszystkich. Dzieci, których była spora gromadka, cieszyły się z zajączków wielkanocnych w czekoladzie oraz cukierków. Kawa i herbata oraz zimne napoje dopełniły wspaniałe przyjęcie, jakie przygotowały bratowe i bracia z Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej.

 I tak powoli spotkanie dobiegło końca. To było ważne i uroczyste wydarzenie w życiu parafii i Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.

Serdecznie dziękuję Księdzu Kapelanowi Grzegorzowi, ZB Generałowi Krzysztofowi, Prowincjałowi Krzysztofowi, Generalnemu Lektorowi Markowi, Generalnemu Kanclerzowi Zygmuntowi, Komandorowi Tadeuszowi oraz wszystkim braciom, którzy przybyli na tę uroczystość,

za ich nieocenione wsparcie i życzliwość.

Dziękuję także parafianom: Bogumiłowi Derejczykowi oraz Marcinowi Chmieleckiemu za fotografowanie i udostępnienie zdjęć. Można je oglądać pod linkami:

https://photos.google.com/share/AF1QipMGmDAUIU18ohnG9z7p7cfcx1aRqmN2LUsnrmUwWROfpp7ajrjKcqzpjNqcWd-dDg?key=bjI4ZXJsQkJIZHg3dUJBNk1FODdFNVhmT2xCclJ3

(Bogumił Derejczyk)

oraz

https://wetransfer.com/downloads/d65ae091c904510d1461592bf944b7d420190331220810/1150808af80446e24591b5470d9e55a320190331220810/3831f9

(Marcin Chmielecki).

 

14 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II - 2 KWIETNIA 2019 ROKU


Podczas Mszy św. o godz. 8:00 trzej rycerze: ZB Sławomir Kępka, ZB Adam Zieliński oraz WR ZB Zbigniew Nowacki wystąpili przy ołtarzu w mantullach, akcentując w ten sposób uczczenie 14. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

 

Natomiast wieczorem, podczas Mszy św. na warszawskim osiedlu Zacisze (Targówek), w kościele Świętej Rodziny, wystąpiło ok. 30 rycerzy z ZB Generałem Krzysztofem Wąsowskim.

https://photos.google.com/album/AF1QipOWp6roAhv2StlEM3t8QH3_xhiJ9VI7oomaFuqV

 

To było wspaniałe uczczenie 14. rocznicy odejścia do Domu Ojca naszego wielkiego Polaka i Papieża! Samo wejście z krzyżem Zakonu, mającym w sobie relikwie św. Jana Pawła II, sztandarem Zakonu i sztandarem narodowym, poruszyło serca zgromadzonych wiernych Kościoła. Podobnie jak to było w  Milanówku w niedzielę – ludzie byli bardzo wzruszeni i przekazują nam swoje wrażenia...

Piękną homilię o świętości wygłosił ksiądz Grzegorz Mądry - ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Po Mszy św. ZB Generał opowiedział o historii krzyża Zakonu i relikwii św. Jana Pawła II, a potem mogliśmy wszyscy ucałować te relikwie.

Apelem Jasnogórskim zakończyło się to niecodzienne spotkanie w Wielkopostnym Kościele Stacyjnym na Zaciszu. Po Mszy św. spotkaliśmy się wszyscy na agapie.


Droga Krzyżowa ulicami Milanówka

 2018-05-22 19:16:18 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne