Totus Tuus - św. Jan Paweł II i Jego Rycerstwo - 2 - od 21.4.2019
REZUREKCJA 21 kwietnia 2019

W niedzielę Wielkanocną, o godz. 6:00 rano odprawiona została Msza św. rezurekcyjna poprzedzona procesją dookoła kościoła. Mszę św. odprawiał ks. Grzegorz Jaszczyk. W homilii rozważał słowa Ewangelii mówiące o tym, że jeszcze w nocy Maria Magdalena poszła do Grobu, ale zastała kamień odsunięty a w Grobie nie było Pana oraz o tym, że Szymon Piotr i Jan pobiegli do Grobu. Ks. proboszcz określił taką sytuację, że Szymon reprezentował w tym momencie "instytucję", a Jan - charyzmat.


Mszę św. poprzedziła procesja rezurekcyjna. Rycerze: ZB Sławek, ZB Michał, ZB Adam i WR nieśli baldachim nad Najświętszym Sakramentem, a następnie byli obecni przy ołtarzu.


Ponadto, ks. proboszcz podziękował w sposób szczególny:
- Zespołowi Muzycznem Pascha, połączonemu ze scholą dziecięcą, którzy pięknie śpiewali i grali całe Triduum Paschalne
- ks. Bartłomiejowi, który przy pomocy Pascha i rycerzy Jana Pawła II przygotował Ciemnicę i Grób Pański, a także ministrantów i lektorów, których było na Wigilii Paschalnej ok. 30
- strażakom z OSP za wartę przy Grobie Pańskim
- rycerzom Zakonu Jana Pawła II za pomoc w przygotowaniach Ciemnicy i Grobu oraz za wartę przy Grobie
- Chórowi "Cantabile", które dzisiaj wystąpił z wielkanocnym repertuarem.

Zdjęcia robiła Zacna Bratowa Emilia Czebłakow. https://photos.app.goo.gl/rcA2Q2TirCMk2N9JAPoniedziałek wielkanocny 22 kwietnia - relikwie św. Jana Pawła II


Po raz pierwszy od wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II uczestniczyliśmy we Mszy św. wieczornej, w poniedziałek Wielkanocy, z wystawieniem tych relikwii. Trzej braci mogli być obecni: ZB Sławek, ZB Michał i WR. ZB Michał  dzielnie trzymał chorągiew św. Jana Pawła II.


Pod koniec Mszy św. kapłan-celebrans, ks. Bartłomiej Michalski, odmówił modlitwę do św. Jana Pawła II, Wspomożyciela w trudnych sprawach, a potem wszyscy obecni wierni ucałowali relikwie. Ks. Bartłomiej powiedział i przypomniał, że relikwie będą wystawiane każdego 22-go miesiąca na wieczornej Mszy św.


-----------------------------------------------------------------------------------
 3 MAJA 2019 ROKU

W trwającym okresie wielkanocnym przypadły 3 maja: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz równocześnie 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu święta państwowego. Z tych okazji odprawiona została w naszym kościele o godz. 12:30 uroczysta Msza św.  Przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Jaszczyk, a koncelebrował proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej ks. Jan Mężyński, przy asyście diakona Alberta.

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Piotrem Remiszewskim na czele oraz poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej Milanówek,  Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Milanówek,  szkół milanowskich oraz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II z Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. 


Z naszej Chorągwi brali udział bracia: WR Zbigniew Nowacki, kanclerz Sławomir Kępka , skarbnik Bartłomiej Niemirski oraz rycerz wiary Adam Zieliński. Weszliśmy w procesji razem z kapłanami i ministrantami, niosąc sztandar narodowy i chorągiew św. Jana Pawła II.


W homilii Ksiądz Proboszcz przypomniał historię uznania królowania Matki Bożej w Polsce od II połowy XVI wieku, kiedy to po pokonaniu najeźdźcy szwedzkiego król Jan Kazimierz dokonał w katedrze we Lwowie 1 kwietnia roku 1566 aktu uznania Najświętszej Maryi Panny za Królową Korony Polskiej. Uczynił to jako król osobiście i w imieniu Narodu Polskiego. Papież Pius X uczynił w 1910 roku NMP Królową Polski główną patronką diecezji lwowskiej, a papież Pius XII w 1925 roku ustanowił święta NMP Królowej Polski dla wszystkich diecezji polskich.


Ksiądz proboszcz podkreślił szczególne więzy wiary i historii Polski, jakie odnoszą się do tego faktu, mającego także wielkie znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju (pieśni religijne, obrazy, rzeźby, sanktuaria itd. związane z Matką Bożą jako Królową Polski).

W homilii znalazły się także słowa odnoszące się do wielkiego wydarzenia historycznego - uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, drugiej na świecie po konstytucji USA. Dawała ona nadzieję na trwałe i pozytywne zmiany ustrojowe w Polsce. Niestety, nie przetrwała ona długo, gdyż dokonały się wkrótce kolejne rozbiory Polski, na ponad 100 lat.


Po udzieleniu Komunii św. przez kapłanów Ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich w imieniu burmistrza Milanówka do dalszej części uroczystości pod Pomnik Bohaterów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profanacja wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej poprzez zmianę aureoli na tęczową, symbol środowisk LGBT  i rozlepianie plakatów oraz nalepek na śmietnikach i przenośnych toaletach w Płocku - Apel Zakonu Rycerzy Jana Pawła II:

Drodzy Rodacy,

Kochani Bracia i Siostry,

Umiłowani w naszym Jedynym Zbawicielu, Chrystusie Panu,

 

W obliczu ostatnich wydarzeń, które miały na celu znieważenie Najświętszej Maryi Panny oraz jednoczesne poniżenie wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, pragniemy zwrócić się do wszystkich naszych Rodaków z apelem.

Polska przez stulecia słynęła z tolerancji i otwartości. W naszej Ojczyźnie przez wieki współistniały ze sobą różne kultury i wyznania. Ich pokojową koegzystencję umożliwiał wzajemny szacunek do wyznawanych wartości oraz miłość do Ojczyzny. Narodowym Sanktuarium stała się Jasna Góra z Cudownym Wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej. To do niej wracaliśmy w momentach trudnych. To Ona, nasza Matka i Opiekunka, była nam tarczą, gdy przychodziły czasy prześladowań i upokorzeń. To wreszcie do niej, już za czasów wolności, przychodziliśmy i przychodzimy nadal – dziś już z naszymi codziennymi troskami i rozterkami. Chcemy, aby była nam Matką. Aby była nam Królową.

 

 "Tutaj zawsze byliśmy wolni" powiedział o Jasnej Górze święty Jan Paweł Wielki. Wszystko to działo się w czasie jego pierwszej, jakże istotnej,  pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. 

 

Tę iskrę wolności Polacy pielęgnowali, czcząc z niezwykłym szacunkiem wizerunek Jasnogórskiej Pani wszędzie tam, gdzie wybrzmiewała polska mowa. Wszędzie, gdzie zbierali się nasi współbracia w wierze. Tak pięknie o naszej Pani pisał Jan Lechoń:

 

"O ty której obraz widać w każdej polskiej chacie 

 I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie 

 W ręku tego co umiera nad kołyską dzieci 

 I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci" 

 

Wizerunek Czarnej Madonny towarzyszył Polakom w najtrudniejszych momentach dziejów. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej widniał na bramie Stoczni Gdańskiej w okresie strajków 1980 roku, dając jasne świadectwo wiary i przywiązania polskich robotników do katolickich wartości, które – czy to się komuś podoba, czy nie – są nierozłącznie związane z naszym narodem. Podczas peregrynacji obrazu po kraju, komuniści wielokrotnie go aresztowali, doprowadzając do tego, że w pewnym momencie po Polsce jeździła sama rama cudownego obrazu. Ale i tutaj wrogowie Boga i naszej Ojczyzny ponieśli porażkę. Bo wszyscy wiemy – historia uczyła nas o tym wielokrotnie – że każda siła, która atakowała wartości katolickie w Polsce, tak naprawdę przeprowadzała zamach na wolność Polaków. I prędzej, czy później, musiała lec. Bo Dobro zawsze zwycięży zło.

Wszyscy atakujący Kościół Katolicki, a tym samym Naród Polski odchodzą w końcu w mroki zapomnienia. "Był las - nie było was. Będzie las - nie będzie was" - szeptał w najczarniejszą noc komunizmu uwięziony ks. Stefan Kardynał Wyszyński.

Nie zwalnia to nas jednak z postawy, w której nie będziemy godzić się na znieważanie symboli naszego Narodu i Kościoła. 

Dlatego wzywamy wszystkich Polaków, bez względu na wyznawaną wiarę, do stanięcia w obronie tradycyjnych polskich wartości, których nieodłączną częścią jest prawo do swobodnego wyznawana wiary. Upomnijmy się wspólnie o tolerancję i szacunek dla drugiego człowieka i jego wartości. Nie pozwólmy poniżać tego, co jest dla nas święte od ponad 1000 lat!

 Wszystkich Braci i Siostry Katolików zachęcamy do odważnego wyznawania wiary, pogłębionej modlitwy i pielęgnowania nadziei. Nie traćmy ducha, rozpalmy swoją wiarę! Pamiętajmy o krzepiącej obietnicy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).  I nieustannie módlmy się za naszych prześladowców! 


 Vivat Iesus!

Totus Tuus

 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Chorągiew św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

99. rocznica urodzin św. Jana Pawła II - uroczysta Msza św. i koncert w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 18 maja 2019

Zacni Bracia,

Ci, którzy byli to widzieli, że 99. Urodziny Św. Jana Pawła Wielkiego
wypadły niezwykle okazale. Za to dziękuję Wszystkim wczoraj przybyłym.
Szczególnie wzruszająca była wizyta reprezentantów komandorii
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Włocławskiej, Płockiej, Łódzkiej i
Łomżyńskiej. Piękne świadectwo ofiarnego zaangażowania i przywiązania do
naszej głównej misji - krzewienia żywego dziedzictwa Świętego Jana Pawła
Wielkiego.

Chciałbym też szczególnie wymienić kilku Braci:

Bratu Lechowi Kacperskiemu dziękuję za kompozycję i tekst Marszu
Rycerskiego „Maryjo wspomóż nas”, oraz za obecność Orkiestry Dętej Gminy
Gorzkowice oraz Warszawskiego Chóru Papieskiego im. Św. Jana Pawła II.

Bratu Waldemarowi Kasce, dziękuję za kompozycję Marszu Rycerskiego
„Przykład dla świata”.

Bratu Jackowi Serwińskiemu za nakarmienie Braci i naszych gości. Wielka
praca i wielka sprawa!

Braciom, którzy przyszli pomóc w sprawach organizacyjnych i wykazali się
takim zaangażowaniem jak choćby brat Marcin Wawrzyniak i Andrzej
Grabowski.

Bratu Andrzejowi Pomiankowskiemu za kwiaty dla artystów i nadzorowanie
spraw porządkowych.

Bratu Tadeuszowi Chruszczykowi za wzorowe prowadzenie Komandorii
Warszawskiej.

Braciom: Markowi Kajańcowi i Krzysztofowi Gralikowi za nieocenione i
niezawodne wsparcie.

Pozostałym Oficerom i Braciom, za to że jesteście wiernymi Rycerzami
Jana Pawła II.

--
Vivat Jesus! Totus Tuus!

br Krzysztof A. Wąsowski Rycerz MB Zwycięskiej
Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Trochę zdjęć z mojego iPhona udostępniłem na Google –

pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/36K8jDSm8bktTAVP8

Film wideo z prapremierowego wykonania Hymnu Lecha Kacperskiego o św. Janie Pawle II jest dostępny na moim Facebooku oraz Messenger/RycerzeJP2.


===========================================================

1. Rocznica erygowania Chorągwi Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz. - 19 maja 2019 roku

Z prawdziwą przyjemnością uczestniczyłem dzisiaj w uroczystej Mszy św. w parafii Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz. w rocznicę erygowania Chorągwi – 20 maja 2018 roku. Przeżywaliśmy inwestyturę 6 nowych rycerzy - pogratulować ZB Pawłowi za tak efektywne działanie w tak krótkim czasie – oraz promocje na II i III stopień rycerski. Było nas już ponad 20 braci i 2 kadetów, bo

wspieraliśmy Chorągiew grodziską my z Milanówka, bracia z Pruszkowa (WR ZB Waldemar Rozbicki i ZB Leszek Golasa) oraz  z

Warszawy z ZB Markiem Celińskim Szafarzem Generalnym i Bogumiłem Tomasiewiczem.

 

Pięknie prezentował się zespół muzyczny, który oprócz oprawy Mszy św. zagrał i zaśpiewał fragment Hymnu Lecha Kacperskiego, którego prapremiera odbyła się dopiero co wczoraj w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

 Po Mszy św. mogliśmy spędzić miłe chwile na agapie, zorganizowanej dzięki słonecznej pogodzie na powietrzu, przy ognisku oraz wspaniałych wypiekach domowych; jak przystało na urodziny nie zabrakło tortu urodzinowego, który smakował wyśmienicie. Ale najważniejsza była wspaniała, rodzinna atmosfera,

gdyż przybyło na tę uroczystość wiele naszych bratowych i dzieci.

 

ZB Sławkowi Kępce i mnie było tym bardziej miło, gdyż my także świętowaliśmy 1. rocznicę naszej rycerskiej przygody, bo właśnie w Grodzisku rok temu złożyliśmy nasze ślubowania.

 

trochę zdjęć moim iPhonem i udostępniam je na Google

pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/uSLGaS6cQw4FfjzT8

 -------------------------------------------------------------------------------

Chorągiew - 20 maja 2019

Dokładnie w 1. rocznicę wstąpienia do Zakonu ZB Sławka i WR ZB Zbyszka odbyliśmy kolejne, 6. zebranie Chorągwi.

Sprawozdanie

z zebrania Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku

20 maja 2019 roku

Vivat Iesus! Totus Tuus!

Z radością i pełni wiary przystąpiliśmy do ołtarza na Mszy św. wieczornej, poprzedzającej naszą Chorągiew. Mszę św. celebrował kapelan, ks. Grzegorz Jaszczyk, proboszcz parafii. Weszliśmy w procesji z krzyżem, sztandarem narodowym oraz chorągwią św. Jana Pawła II. Oprócz braci z naszej Chorągwi wsparli nas Wielki Rycerz Chorągwi św. Kazimierza w Pruszkowie, ZB Waldemar Rozbicki oraz ZB Januariusz Zagrajek z Chorągwi Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz. Obecni byli także dwa kandydaci: Sławomir Rolnik, ministrant z naszej parafii oraz Józef Foręc z parafii św. Floriana z Brwinowa.

Zebraniu Chorągwi przewodniczył WR ZB Zbigniew Nowacki. Przebieg zebrania – zgodnie z Rytem VI Zakonu. W ramach lektury patronalnej słuchaliśmy 2 fragmentów homilii św. Jana Pawła II z 4 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze.

Ks. kapelan skomentował tę homilię, zwracając uwagę m.in. słowa Papieża o roli Matki Boskiej Częstochowskiej i Jej Sanktuarium Narodowego w życiu Polaków i Polski, a także Kościoła katolickiego. Ks. kapelan zaproponował, aby wydrukować i mieć tekst milenijnego zawierzenia Polski Matce Bożej z 1966 roku przez Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego. Załączam zatem tekst do sprawozdania – zał. nr 2.

W cyklu „Poznajemy naszego Patrona” ZB Sławomir Kępka, kanclerz przedstawił przygotowany przez siebie materiał pt. „Karol Wojtyła – kapłanem”.

Następnie omówiliśmy te wydarzenia, jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Chorągwi, a w szczególności: 31 marca było wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszej parafii i od tej pory, każdego 22-go miesiąca relikwie są wystawiane na Mszach św. wieczornych, z naszym oczywiście udziałem. A także wydarzenia, jakie czekają nas w maju i w czerwcu br. Szczegóły zawarte są w załączonym pliku o Chorągwi (zał. nr 1).

Chorągiew otrzymała ponadto zadanie od ks. proboszcza, aby na Boże Ciało przygotować samodzielnie pierwszy z 4 ołtarzy. To ważne i odpowiedzialne zadania, nad którego wykonaniem już wkrótce trzeba będzie popracować, np. przygotowując projekt techniczno-graficzny ołtarza.

Siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego z Milanówka zwróciły się do nas z prośbą o pomoc z porządkowaniu ogrodu przed świętem Zgromadzenia, w dzień wspomnienia św. Urszuli Ledóchowskiej, Założycielki, tj. 29 maja. Czasu mamy niewiele, ale pomóc będziemy starać się.


Nasz Ksiądz kapelan obchodzi właśnie 26. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji złożyliśmy mu życzenia oraz modliliśmy się w jego intencji.

Poruszony był również temat ostatnich wydarzeń w naszym Kościele, a w szczególności filmu braci Siekielskich „Tylko nie mów nikomu”, a także filmu TVN o pedofilii w Kościele katolickim. W obu tych produkcjach oskarża się m.in. naszego Papieża, św. Jana Pawła II co najmniej o to, że wiedział o pedofilii, ale nie reagował. Jest to nieprawda, a produkcje te są zrealizowane tendencyjnie i celowo przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wielki Rycerz przekazał ks. kapelanowi zebrany materiał „W obronie Patrona”.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego oraz po błogosławieństwie oficjalne zebranie Chorągwi zakończyło się, ale spotkanie trwało dalej. Na agapie z urodzinowym tortem: Zacni Bracia Zbyszek i Sławek obchodzili tego dnia 1. rocznicę wstąpienia do Zacnego Grona Rycerzy Jana Pawła II! Przy kawie i świeżych truskawkach oraz bezalkoholowym winie w kawiarence Domu Parafialnego! Dołączyła do nas bratowa, małżonka ZB Waldemara Rozbickiego.

 

Opracował: WR ZB Zbigniew Nowacki, Rycerz Matki Bożej z Medugorje – Królowej Pokoju.


Św. Jan Paweł II i Jego rycerze - 22 maja 2019

Dzień 22 maja - wieczorna Eucharystia sprawowana przez ks. Grzegorza Jaszczyka i ks. Bartłomieja Michalskiego z asystą diakona Alberta oraz rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II - był szczególny z kilku powodów:

1) w "białym tygodniu" uczestniczyły dzieci po 1. Komunii świętej i to one oraz ich rodzice dominowały
2) ks. proboszcz Grzegorz Jaszczyk obchodził tego dnia 26. rocznicę święceń kapłańskich
3) wystawione były relikwie św. Jana Pawła II z asystą Jego rycerzy i z Jego parafialną chorągwią - jak  22-go każdego miesiąca.


Ks. Bartłomiej zaznaczył na początku Mszy św., iż sprawuje ją w intencji ks. proboszcza w 26. rocznicę jego święceń kapłańskich. Podziękował Księdzu za opiekę nad nim i ks. Bartoszem jako wikariuszami.Pod koniec Mszy św. wierni parafii, a także dzieci złożyli życzenia ks. proboszczowi i wręczyli kwiaty.


Obecność chorągwi  oraz rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II nie mogła dziwić, gdyż dzięki rycerzom Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej pozyskaliśmy relikwie Świętego, które były dzisiaj wystawione i można było je ucałować po błogosławieństwie. Są oni także opiekunami relikwii i chorągwi.
2018-05-22 19:16:18 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne