Parafialny Klub Rodzica
W czwartek, 13 czerwca o godz. 17:00 w salce na plebanii odbędzie się pierwsze, założycielskie spotkanie PARAFIALNEGO KLUBU RODZICA, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


ZN | 2013-06-13 09:48:48 | drukuj
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
Bierzmowanie – 6 czerwca 2013

W czwartek, 6 czerwca 2013 roku 55 osobowa grupa dziewcząt i chłopców z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania podczas uroczystej Mszy św., którą celebrował arcybiskup, metropolita warszawski, Ks. kard. Kazimierz Nycz.Czym jest bierzmowanie jako jeden z siedmiu sakramentów świętych, określa prawo kanoniczne: „przez sakrament bierzmowania jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej” (KK nr 11).

Bierzmowani byli przygotowywani przez cały rok przez ks. Rafała Łaskawskiego oraz swoich rodziców, którzy – wraz ze świadkami bierzmowania – byli obecni na Mszy św. Ks. kard. Nycz przyjął od ks. proboszcza oświadczenie o tym, iż kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia tego sakramentu i jego prośbę o udzielenie go kandydatom.Ks. kard. Nycz udzielił sakramentu bierzmowania poprzez namaszczenie krzyżmem, co powoduje wyciśnięcie znamienia – pieczęci Ducha Świętego. Kandydaci podchodzili wraz ze świadkiem, który w czasie bierzmowania trzymał prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

W czasie Mszy św. ks. kard. Nycz wygłosił homilię, w której mówił o znaczeniu sakramentu bierzmowania dla umacniania wiary i jak w praktyce ją stosować.

Po Mszy św. bierzmowani otrzymali od ks. Rafała pamiątkowe krzyże.

Z racji trwania oktawy Bożego Ciała ks. kard. Nycz poprowadził procesję
wokół kościoła, a następnie pobłogosławił  wszystkim Najświętszym Sakramentem.
2013-06-11 13:28:07 | drukuj
Boże Ciało - 30 maja 2013

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek, 30 maja,  Mszą św. rozpoczęliśmy w naszym Kościele Uroczystość Bożego Ciała. Mszę św. celebrował  ks. Krzysztof Łuniewski, prymicjant, który w naszej parafii odbywał praktykę. Po niej nastąpiła tradycyjna procesja do 4 ołtarzy ulicami Milanówka. Najświętszy Sakrament w monstrancji pod baldachimem nieśli kapłani naszej parafii: ks. Proboszcz Stanisław Golba, ks. Zbigniew Szysz, ks. Marcin Falkowski oraz   ks. neoprezbiter  Krzysztof Łuniewski.

Przed Najświętszym Sakramentem niesione były święte obrazy na feretronach i  sztandary, a bielanki (dzieci, które przyjęły w maju I Komunię św.) sypały drobne kwiatuszki. Śpiewy prowadziła nasza organistka, Pani Barbara Zdolińska oraz ks. Rafał Łaskawski. Ołtarze przygotowane były przez: pierwszy – Koła Różańcowe, drugi – Ochotniczą Straż Pożarną, trzeci - Siostry Urszulanki, czwarty – Asystę kościelną.

 

Homilię przy trzecim ołtarzu wygłosił ks. prof. Wojciech Góralski, wykładowca UKSW. Wiele uwagi poświęcił młodemu prymicjantowi i tematowi powołań kapłańskich.

 

Ksiądz Proboszcz podziękował  przy czwartym ołtarzu – na zakończenie procesji - tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, a także do jej sprawnego i bezpiecznego przebiegu.

 

Ks. Krzysztof Łuniewski  udzielił na zakończenie  uroczystości błogosławieństwa prymicyjnego kapłanom, osobom zakonnym, służbie liturgicznej, swoim rodzicom oraz wszystkim wiernym.

 


2013-06-10 22:54:04 | drukuj
I Komunia Święta - maj 2013

I Komunia Święta – maj 2013

 

Przygotowania dzieci  do przyjęcia dwóch sakramentów( pokuty i Eucharystii) trwały 2 lata. Drugi rok jest bezpośrednim, bliższym i intensywnym przygotowaniem dzieci i ich rodziców do tych uroczystości. W maju 2013 r do I Komunii przystąpiło 161 dzieci z klas II w 5 grupach klasowych.

Dzieci w szkołach,  na lekcjach religii były przygotowywane przez katechetę, a raz w miesiącu rodzice dzieci klas 2 brali udział w katechezie, która dotyczyła rozumienia przykazań Bożych, warunków sakramentu pokuty, spowiedzi , zagrożeń w życiu dziecka i samego świętowania z Jezusem dnia I Komunii św. Spotkania z rodzicami w naszej parafii prowadzili: ks. Marcin Falkowski, s. Anna Kosińska, s. Urszula Maciejewska i p. Barbara Kępka. W pierwszych dniach maja rodzice wzięli udział w skupieniu, które poprowadził ks. Piotr Pawlukiewicz.

 

W drugim roku przygotowań dzieci wraz z rodziną brały udział w kościele w nabożeństwach liturgicznych, modlitwie różańcowej, drogach krzyżowych, a na miesiąc przed swoją I Komunią św. przystąpiły do sakramentu spowiedzi św . Od tego momentu gorliwiej pracowały nad sobą, by przygotować serce na spotkanie z Wielkim Gościem - Bogiem. Na dzień przed swoja uroczysta Komunią św. dzieci przystąpiły ponownie do spowiedzi św.

Naszym najmłodszym w ich drodze do Jezusa towarzyszyli rodzice, ich pomoc oraz wsparcie były i pozostaną nie do przecenienia. Dla 9 latków zaczęło się NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM...

 

Bezpośrednio po I Komunii św. dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli codziennie we Mszy św. w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieci otrzymały wcześniej różańce, medaliki oraz książeczki do nabożeństwa, a podczas Komunii św. - pamiątkowe ikony z Trójcą Święta Rublowa.  Dzieci z trzech klas SP nr 2 pojechały z ks. Marcinem i s. Anną Kosińską na pielgrzymkę do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 

 


2013-06-10 21:16:55 | drukuj
Laboratorium wiary - 8.06.2013

Czerwiec to dla Kościoła miesiąc Serca Jezusowego, kiedy to codziennie odprawiamy nabożeństwo ku Jego czci. Z tej okazji podczas kolejnego spotkania z cyklu „Laboratorium wiary” będzie wyświetlony film pt.: "Najświętsze Serce Jezusa na przestrzeni dziejów", który jest próbą przybliżenia historii kształtowania się kultu Najświętszego Serca Jezusowego ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką odegrała skromna zakonnica Maria Małgorzata Alacoque. 
Zapraszamy w najbliższą sobotę na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej projekcja filmu.

2013-06-08 08:03:33 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne