Adwent - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.
Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14). Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. W naszej parafii Roraty codziennie za wyjątkiem niedzieli o 6.45 - serdecznie zapraszamy.

2011-11-27 17:34:01 | drukuj
UWAGA! WARSZTATY MUZYCZNE „NIM ŚWIT OBUDZI NOC”
Zespół Młodzieżowo - Studencki Pascha organizuje w najbliższą sobotę 26 listopada warsztaty muzyczne „Nim świt obudzi noc". Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się osobiście po Mszy wieczornej do Doroty Dziarczykowskiej lub na face'booku zespołu albo mailem: zmspascha@gmail.com.
Przynosimy: Karimatę, śpiwór (lub koc) i poduszkę, szczoteczki i pasty do zębów, instrumenty, dobry humor!
Koszt: 10 zł (na jedzenie)

Start:20.30 w sobotę 26 listopada,
Koniec: 12.30 w niedzielę 27 listopada
(zaczynamy w kościele, po Mszy przechodzimy do salki neokatechumenatu)

SOBOTA
20.30 - Msza w kościele na rozpoczęcie warsztatów
21.15- krótka burza mózgów/ dyskusja/ na temat katechezy z ks. Marcinem: czego oczekujemy, co damy od siebie?
21.30- aaaaaaaaby dobrze głos nasz brzmiał-- rozśpiewanie
22.00- wejście do salki- krótki wstęp organizacyjny
22.10- wspólna kolacyjka- pizza!
22.40- zabawa integracyjna
23.00-- nauka nowych pieśni (jednogłosowych), w przerwach zabawy rozluźniające zmieniające formę naszej aktywności
00.45- wybór kolęd na koncert kolędowy
01.00- "Nim świt obudzi noc" na dobranoc zaśpiewane
01.10- mycie zębów, modlitwa
01.30- cisza "nocna"

NIEDZIELA
07.30-pobudka + modlitwa
07.45- czas dla siebie (sprzątanie, ubieranie)
08.15- wspólne śniadanie
08.45- poranna gimnastyka buzi i języka + rozśpiewanie
09.15- nauka nowych pieśni w podziale na głosy
11.00- wspólne śpiewanie nowych pieśni
12.00- pożegnanie, podsumowanie, modlitwa na zakończenie
12.10- sprzątanie
12.30- koniec- zmykamy do domu i wracamy na próbę na 16.30


2011-11-18 15:53:27 | drukuj
III Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

2011-11-13 21:22:14 | drukuj
Kremacja zwłok jednym ze znaków naszej epoki

Coraz częstsza praktyka kremacji zwłok, stała się jednym ze znaków naszej epoki – zauważają polscy biskupi w liście pasterskim Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji.

Podkreślają też, że „Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub innych miejscach. Zarówno ciało, jak i prochy człowieka zawsze należy składać do grobu”.

Biskupi zauważają, że praktyka kremacji ciał zmarłych staje się coraz bardziej powszechna w Polsce. „W niektórych przypadkach jest to wyraz podążania za szerzącą się modą, często nacechowaną laickimi poglądami. Tymczasem wielowiekowa tradycja chrześcijańska, oparta na przekazach biblijnych, a także nasza kultura narodowa, zawsze z szacunkiem odnosiła się do ciała osoby zmarłej” – czytamy w liście Episkopatu.

Przeczytaj pełny tekst listu »

Biskupi przypominają, że Kościół sprzeciwiał się tej praktyce wówczas, „kiedy była ona formą demonstracji antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciała”. Dziś, gdy dla wielu kremacja przestała być wyrazem takich postaw w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej, Kościół zezwala na kremację, „jeśli nie podważą wiary w zmartwychwstanie ciała” – wyjaśniają biskupi.

W liście Episkopatu Polski czytamy również o tym, że Kościół nadal jednak zaleca i popiera zwyczaj grzebania ciał zmarłych. Biskupi przedstawiają w nim biblijne i teologiczne racje przemawiające za tym zwyczajem. Odwołują się m.in. do wcielenia Syna Bożego, złożenia Jego ciała po śmierci do grobu oraz do godności ludzkiego ciała.

Zwracają też uwagę, że konsekwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy. „Cmentarze z grobami zmarłych i stojące na nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są także miejscem publicznej i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych” – piszą polscy hierarchowie. Według nich, „groby na cmentarzu są nie tylko pamięcią o zmarłych, ale wyrażają związek z poprzednimi pokoleniami tak w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym”.

Episkopat wyjaśnia, że zwrócił się do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie obrzędu złożenia urny do groby. W ten sposób biskupi chcieli uporządkować sposób sprawowania liturgii pogrzebowej, bo w ostatnich latach w Polsce przyjęły się różne praktyki. Stolica Apostolska, dekretem z 7 lipca 2010 r. zatwierdziła sam obrzęd, jak i normy wykonawcze związane z kremacją ciała ludzkiego.

Wynika z nich m.in., że obrzędy pogrzebowe z Mszą św. i ostatnim pożegnaniem włącznie powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie.

Nad samą urną można sprawować obrzędy pogrzebowe jeśli przemawiają za tym „szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej”. Biskupi jako przykłady podają sytuacje, gdy śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie szczątków osoby zmarłej, albo gdy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu czyli Mszy i po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium.

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji) został przyjęty na 356. zebraniu plenarnym KEP w dniach 14-16 października w Przemyślu.


2011-11-06 23:27:31 | drukuj
Halloween ma pogański rodowód
Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym.
Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie.
Kościół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (p. 2116 i 2117), w dokumencie Stolicy Apostolskiej „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.), w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w zwyczajnym nauczaniu biskupów. Szczególnym złem jest wdrażanie dzieci, młodzieży i części dorosłych w przyzwolenie na praktyki okultystyczne, choćby pod pozorem zabawy („przekupywanie duchów”).
Należy w świetle powyższych faktów uznać to za niezgodne z nauką Kościoła. Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych praktykowane przez ludzi uznających się za chrześcijan zubażają ich duchowo. Odwraca się uwagę od naśladowania świętych i błogosławionych, a skłania się do przyjęcia zbanalizowanej wizji świata nadprzyrodzonego.

2011-10-31 14:31:25 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne