Spotkanie informacyjne Skautów Europy
Skauting jako ruch opiera się na zasadach opracowanych przez jego twórcę, gen. Roberta Baden - Powella, proponując wychowanie dzieci i młodzieży na łonie natury, ale wg określonych reguł (obecnie to Prawo harcerskie). Skauci Europy gromadzą się wokół Kościoła Katolickiego, w jego obrębie i z udziałem duszpasterzy.

Podczas gdy rodzice słuchali wykładu, ich pociechy bawiły się na zewnątrz pod opieką drużynowych: Kasi Szczypek oraz Patryka Kocielnika.


Na spotkaniu obecni byli także: Piotr Sitko, Przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", zrzeszonego w Federacji Skautingu Europejskiego (FSE), Maria Minda, hufcowa Hufca Warszawa Zachód.


Wygląda na to, że Skauci Europy będą mieli już na początku roku szkolnego wielu młodych skautów, gdyż zgłosiło się ponad 40 osób: dziewczęta w grupach od 8 do 11 lat oraz od 12 do 16 lat i chłopców w tych samych przedziałach wiekowych.


Drużynowy Patryk Kocielnik


Prowadzący spotkanie, Zbigniew Minda

Ks. Marcin powiedział na zakończenie spotkania, iż cieszy się z tak licznego udziału rodziców i dzieci, pogratulował nowo wstępującym do Skautów Europy, a także zapewnił o opiece duszpasterskiej nad tworzącymi się drużynami w Milanówku. Jako nowy opiekun i asystent kościelny parafialnego kuriera "Jadwiżanka" zaoferował udostępnienie łam kuriera dla ruchu skautingowego na ogłoszenia, relacje z obozów, spotkań, biwaków oraz zdjęcia już od numeru październikowego (1 strona - 3 kolumny). Kontakty robocze zostały już nawiązane przez obecnego na spotkaniu koordynatora Zespołu Redakcyjnego, Zbigniewa Nowackiego.

ZN | 2013-09-08 21:57:07 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne