Święto Niepodległości 11 listopada
Na pytanie, po ilu latach okupacji (wówczas zwanej zaborami) Polska odzyskała niepodległość, nie można dać prostej odpowiedzi. Większość uważa i tak oficjalnie się mówi, że po 123 latach. To jest jednak tylko częściowo prawda: tak, na 123 lata  Polska zniknęła z mapy Europy po trzecim rozbiorze przez sąsiednie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię w 1795 roku. Ale trzeba pamiętać, że znaczną część swojego terytorium Polska utraciła już w wyniku pierwszego rozbioru w 1772 roku - także przez te trzy mocarstwa, a kolejne ziemie - po drugim rozbiorze w 1793 roku, przez Rosję
i Prusy (Austria nie uczestniczyła w nim z powodu wojny z Napoleonem w południowej części Europy).

Zatem niektóre ziemie polskie odzyskały niepodległość po 146 latach niewoli, inne - po 125 latach, a pozostałe - po 123 latach. W wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 roku znaczna część ziem polskich nie została włączona z powrotem do granic II Rzeczpospolitej.

Nie byłoby jednak Polski nawet w tych wówczas przyznanych przez mocarstwa granicach, gdyby nie sami Polacy, nasi praojcowie, którzy w czasie zaborów nie dali się zgermanizować, zrusyfikować, ani nie utracili ducha walki, co udowodnili w wielu powstaniach: Listopadowym 1830/31, Wielkopolskim 1848 czy Styczniowym 1863. Jedni walczyli orężem, inni - piórem jak nasi poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid. Patriotyzm był wówczas pojęciem nadrzędnym wobec innych wartości.

Także i Kościół katolicki krzewił ducha patriotycznego w uciśnionym narodzie. Warto tu wspomnieć chociażby św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Warszawy w latach 1862-63, który sprawował funkcję metropolity warszawskiego zaledwie 16 miesięcy, gdyż po sprzeciwieniu się carowi rosyjskiemu został zesłany w głąb Rosji, do Jarosławia, w którym spędził 20 lat, a po zwolnieniu nie mógł już powrócić do Warszawy

Ojczyznę mamy tylko jedną i naszym obowiązkiem jest ją szanować, bronić przed wszelkimi niebezpieczeństwami, nawet za utratę życia tak, jak ginęli nasi przodkowie. "Bóg, honor i Ojczyzna" - te trzy wartości niech wyznaczają nam priorytety w naszym życiu.ZN | 2013-11-11 00:32:25 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne