Stop deprawacji w edukacji - arcybiskupi apelują

W Warszawie, 30 sierpnia br. odbędzie się protest „Stop Deprawacji w Edukacji” przeciwko szkodliwym reformom wprowadzanym przez MEN.

 

Rodzice oraz ponad 26 organizacji działających na polu prorodzinnym alarmują, że zmiany zapowiadane przez resort edukacji podyktowane są chęcią wprowadzenia narzucanych nam przez Unię Europejską elementów demoralizującej seks-edukacji, zgodnej z tzw. standardami WHO i postulatami środowisk LGBTQ.

W tych standardach znajdują się takie postulaty, jak np. zaznajamianie 4-latków z masturbacją. Sugerują one również promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych. Na Zachodzie cele te już dzisiaj osiąga się pokazując dzieciom materiały ocierające się o pornografię

— wyjaśnia zrzeszenie organizacji pro-rodzinnych „Stop Deprawacji w Edukacji”.

 

Niestety, taką pseudo edukację chce wprowadzić do szkolnictwa obecna szefowa MEN, Joanna Kluzik-Rostkowska, która w swoim przemówieniu z dnia 9 lipca zapowiedziała zmianę podstawy programowej przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie” oraz włączenie treści „antydyskryminacyjnych” do programu „Bezpieczna+” i „Otwarta Szkoła” 2015/2016.

Resort proponuje już od nowego roku szkolnego wprowadzić do programu wczesnogimnazjalnego m.in. prezentację stosunku płciowego oraz powierzyć prowadzenie zajęć grupom edukatorów z zewnątrz. Możemy więc spodziewać się w szkołach obecności przedstawicieli skrajnych organizacji aborcyjnych i LGBQT, które mają międzynarodowe akredytacje przy ONZ — ostrzegają stowarzyszenia.

 

Wprowadzanie nachalnej i niedostosowanej do wieku dzieci seks-edukacji może mieć katastrofalne skutki dla dzieci i młodzieży. Zdaniem wielu ekspertów epatowanie permisywną seksualnością, nieadekwatną do faz rozwoju dzieci, oraz nieodpowiedzialne propagowanie treści związanych z tzw. tożsamością płciową, prowadzi do głębokich zaburzeń seksualności oraz tożsamości płciowej dzieci i młodzieży.

 

Rodzice, którzy apelują o wycofanie się z zapowiadanych reform, są ignorowani przez minister Rostkowską, która wychowanie do wartości nazywa „ideologizacją” i nie respektuje zapisu Ustawy o systemie oświaty, proponując wdrożenie ideologii gender. To budzi ich ogromny sprzeciw.

 

Uratujmy nasze dzieci!

 

— apelują rodzice i alians organizacji pro-rodzinnych „Stop Deprawacji w Edukacji”.

 

W niedzielę, 30 sierpnia 2015 w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko demoralizacji dzieci w szkole. O godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. w intencji dzieci w Kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Zaś o godz. 13.00 na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w proteście „Stop Deprawacji w Edukacji”.

 

(źródło: http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/262363-rodzice-mowia-nie-szkodliwym-planom-men-30-sierpnia-manifestacja-przeciwko-demoralizacji-w-szkole-przyjdz-i-wyraz-swoj-sprzeciw

 

Do udziału we Mszy św. oraz proteście zachęcają Arcybiskup Warszawski, kard. Kazimierz Nycz oraz Arcybiskup Warszawsko-Praski, abp Henryk Hoser.

 

O akcji bezpośredniej zdecydowało 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych takich jak:


Stop Seksualizacji Naszych Dzieci (działającej we Wrocławiu, Krakówie, Warszawie), Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Fundacja Pro-Prawo Do Życia, Racjonalni Rodzice, Koalicja Obywatelska Dla Roidziny (zrzeszająca 42 organizacje i inicjatywy z całej Polski), Obywatelska Inicjatywa Rodzin, Fundacja Życia i Rodzina, Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny, Instytut Ordo Caritatis, Ster Na Miłość, Jezus na Stadionie, Przymierze Wojowników, Rodzice niepokorni, Twoje Dziecko Wielka Sprawa, Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina, Rodzice Chronią Dzieci, Solidarni 2010.


Wyjaśniając powody swojego protestu organizatorzy stwierdzili, że:


,,Bezpośrednią przyczyną (...) stało się wystąpienie Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z dnia 9 lipca zapowiadające zmianę podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz informacja o włączeniu treści ,,antydyskryminacyjnych" do programu ,,Bezpieczna+" i ,,Otwarta Szkoła" 2015/2016. Pani minister tak poważne przedsięwzięcie zmiany podstawy programowej edukacji seksualnej postanowiła przeprowadzić w trakcie wakacji, gdy zmęczeni obowiązkami szkolnymi rodzice wypoczywają i niechętnie zajmują się szkolnymi problemami. (...)


Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska (...) postanowiła (...) zmienić podstawę programową dotychczasowych zajęć wychowanie do życia w rodzinie, przepisać na nowo podręczniki i wprowadzić w ich treści wytyczne Standardów WHO. (...)


Joanna Kluzik-Rostkowska oznajmiła też, że najlepiej byłoby, aby zajęcia edukacji prowadziły osoby z zewnątrz. Jest to otworzenie możliwości nieskrępowanego działania grupom zideologizowanych i reprezentujących interesy międzynarodowych korporacji proaborcyjnych, czy lobby LGBQT, edukatorów seksualnych".


Zgodnie z wytycznymi WHO:


,,dzieci już w najwcześniejszym wieku gimnazjalnym (o ile i ta grupa wiekowa nie zostanie przez ministerstwo przesunięta w dół) będą zgłębiały zagadnienia masturbacji, a dwunastolatki będą oglądały prezentację przebiegu stosunku płciowego, oraz poznawały zagadnienia osiągania satysfakcji płciowej itp."


Ohydne plany szefowej MEN potwierdziły kolejne deklaracje i działania rządu PO.


,,Pod pozorem walki z ,,dyskryminacją" rząd chce okazać przychylność skrajnie lewicowym środowiskom ideologicznym i tworzy dla nich możliwość przenikania na teren placówek edukacyjnych. W imię dyskryminacji będą mogli one prezentować dzieciom alternatywne zachowania seksualne jako nowoczesną społeczną normę, podkopywać zaufanie dzieci wobec świata wartości rodziców i ich autorytetu przez piętnowanie ich poglądów jako przestarzałych i stereotypowych. Będą miały możliwość prezentowania alternatywnych związków rodzinnych jako normy, a również skrajnie demoralizujących treści, jak to się dzieje w niektórych państwach zachodnich. Niszczenie fundamentów światopoglądowych dzieci wyniesionych z domu, opartych o wartości rodzinne jest niedopuszczalne w świetle polskiego prawa i jest działaniem skrajnie przestępczym. Dlatego nie ma zgody społecznej na takie działanie polskiego rządu bez względu na opcję polityczną, którą prezentuje. Nie ma zgody społeczeństwa polskiego na jakąkolwiek indoktrynację relatywizującą tradycyjnie pojmowane związki rodzinne, czy traktowanie relatywnie wszystkich zachowań seksualnych i epatowanie dzieci takimi poglądami ,,nowoczesnej" społecznej inżynierii".

 

Informacje o inicjatywnie można znaleźć na stronie http://stopdeprawacji.pl/dlaczego-manifestujemy

 

 

LGBT

Tęczowa flaga – jeden z symboli społeczności LGBT

 

LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne. W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby transgenderyczne i transseksualne).

 

Akronim można spotkać także w wariancie z dodatkową literą Q (najczęściej LGBTQ i GLBTQ), pochodzącą od terminu queer (oznaczającego ogół osób nieheteroseksualnych) albo questioning (odnoszącego się do osób niepewnych swojej orientacji seksualnej lub poszukujących).

 


2015-08-23 12:53:40 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne