Opłatek z kombatantami AK - 30.1.2016

Pan Andrzej Szolc przedstawił na rozpoczęcie spotkania krótkie, ale jakże wymowne uzasadnienie tej z pewnością trudnej, ale i koniecznej decyzji. Byli żołnierze Armii Krajowej, obecnie kombatanci od przeszło 70 lat  po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, nie są już w stanie ze względów zdrowotnych uczestniczyć w licznych obowiązkach, jakie ciążyły na nich w tej zasłużonej Organizacji. "Wyczerpały się siły Zarządu..." Podziękował także ks. kapelanowi Zbigniewowi Szyszowi za obecność i wspieranie przez tyle lat.

 

Ksiądz prałat Zbigniew Szysz odmówił modlitwę i zgodnie ze zwyczajem przeczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie, w krótkiej homilii, podziękował obecnym i nieobecnym kombatantom AK za ich walkę w obronie Ojczyzny, za to, że najwyższym ich dobrem były: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, jak i w latach późniejszych aż do chwili obecnej.

 

W imieniu władz samorządowych przemówili pani przewodnicząca Małgorzata Trębińska oraz pan wiceburmistrz Łukasz Stępień. Przekazali oni kombatantom w podarunku piękne kalendarze ścienne.

 

Komendant Hufca ZHP, hm Monika Piekut przekazała kombatantom na ręce pana Andrzeja Szolca pamiątkowy medal  "Dziękujemy Druhu" dla przyjaciół ZHP. Hm Bożena Osiadacz podziękowała kombatantom za to, że swoją postawą stanowili i stanowią nadal wzór godny naśladowania dla młodych i starszych.

 

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. gen. Fieldorfa, pani Dorota Targońska wyraziła podziękowania dla kombatantów za wieloletnią współpracę i przekazała kilka egzemplarzy pięknego albumu, wydanego z okazji  25-lecia istnienia szkoły.

 

Po oficjalnych życzeniach i podziękowaniach jeszcze od innych osób wszyscy obecni podzieli się opłatkiem i składali sobie już indywidualne życzenia.

 

Następnie został uroczyście wprowadzony przez chorążych: Marię Karaczun, hma Krzysztofa Wiącka i Alinę Kaniewską-Krasucką   Sztandar Środowiska "Mielizna".

 

Pan Andrzej Szolc podszedł do sztandaru i w bardzo wzruszający sposób pożegnał się z nim - tak, jak z najlepszym przyjacielem i druhem. Powiedział m.in.: "Nasz Święty Znaku, Znaku bojowy! Ty, który przypominałeś nam o żołnierskiej przysiędze. Ty, który pilnowałeś nas, abyśmy kontynuowali dzieło zaczęte w młodości,  abyśmy nigdy nie zapomnieli, że najważniejsze prócz zbawienia to wolność Ojczyzny i abyśmy wszystkimi środkami starali się pomnożyć dobro Ojczyzny. Ty wprowadzałeś w nas jedność i to, że szanowaliśmy się nawzajem. Żegnam cię dziś w imieniu Środowiska, ale mam nadzieję, że trafisz w godne miejsce wśród zasłużonych sztandarów powstańczych. Ale nie musisz się wstydzić. Jesteś sztandarem odznaczonym trzykrotnie: dawno temu, jako Strażnik Pamięci Narodowej, drugi raz przez władze miasta nagrodą Liścia Dębu, a trzeci raz - resortową odznaką, którą wręczał członek Rządu - Medalem Pro Memoria."

 

Wcześniej pan Andrzej Szolc poinformował, że Sztandar będzie przekazany do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie znajdzie swe godne miejsce.

Następnie robione były zdjęcia grupowe z naszymi kombatantami, harcerzami i pozostałymi uczestnikami. Zdjęcia, zamieszczone na stronie parafii, wykonała Beata Starzyńska.

 

Na zakończenie spotkania, w trakcie poczęstunku, hm Bożena Osiadacz wniosła specjalnie na tę okazję przygotowany tort, który podzielono między uczestników.

 

 


2016-01-31 17:23:35 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne