"Jadwiżanka" nr 4 (72) - Zmartwychwstał Pan!
W związku ze zbliżającymi się świętami Zmartwychwstania Pańskiego publikujemy m.in. artykuły:

Danieli Abramczuk - "Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia"
Aleksandry Smejda-Rosłoniec - "Czterdzieści niezwykłych dni"
Anny Ruszkowskiej - "Nie umrę, nie, lecz będę żył" (Psalm 118)
Doroty Popowskiej - "Zmartwychwstanie"
Adama Rosłoniec - "Jerozolima - przyjedź i zakochaj się w wierze!
Zbigniewa Nowackiego - "Fiakrem po Ringu"
Leszka Cichosza - "Św. Wojciech (Adalbert) Sławnikowic.

Jak co miesiąc, na przedostatniej stronie znajdziecie Państwo wyniki XXIII edycji Foto-Konkursu "Jadwiżanki" i zdjęcia wyróżnione. Natomiast zdjęcia nagrodzone są zamieszczone we wkładce, w której na odwrocie wydrukowane są pytania w Konkursie Fatimskim. Regulamin Konkursu znajduje się na okładce, stronie ostatniej.

"Mała Jadwinia" zaprasza do swojego wielkanocnego dodatku:


Regulamin Konkursu Fatimskiego

kwiecień 2017 roku

 

1. Konkurs Fatimski  jest ogłaszany  z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i ma na celu przybliżenie wiedzy o tych objawieniach i wydarzeniach z nimi związanych.

 

2. Organizatorem Konkursu jest Redakcja kuriera parafialnego „Jadwiżanka”.

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, a także dzieci i młodzież, reprezentowani przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

4. Pytania konkursowe zamieszczone będą w kwietniowym numerze „Jadwiżanki” (w wersji drukowanej oraz elektronicznej), a także na stronie internetowej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w zakładce „Jadwiżanka”.

 

5. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy nadsyłać w terminie do 20 kwietnia 2017 roku pisemnie na adres parafii (ul. Kościuszki 41, 05-822 Milanówek, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fatimski” ), mejlem na adres elektroniczny:

 jadwizanka28@gmail.com z kopią do z.nowacki333@gmail.com

lub można także złożyć osobiście do s. Teresy Górczyńskiej w kancelarii parafialnej.

 

6. Odpowiedzi należy udzielić na formularzu, opracowanym przez organizatora i dostępnym w kwietniowej „Jadwiżance” lub na stronie internetowej parafii bądź w kancelarii parafialnej.

 

7. Na formularzu należy podać imię, nazwisko, numer telefonu lub adres pocztowy albo adres mejlowy, pod rygorem nieważności odpowiedzi.

 

8. Pytań jest 25. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde pytanie przyznawany będzie jeden punkt.

 

9. W Konkursie nagrodzone będą miejsca: pierwsze, drugie oraz trzecie.

 

10. Zwycięzcą Konkursu i laureatem 1. nagrody zostanie uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.

 

11. W razie uzyskania takiej samej ilości punktów przez 2 uczestników, będą przyznane nagrody ex aequo.

 

12. Jeżeli więcej niż 2 osoby uzyskają takie same wyniki, wówczas o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie.

 

13. Uczestnicy, którzy zajmą 1., 2. lub 3. miejsce otrzymają nagrody rzeczowe; będą one wręczone podczas V Spotkania z Czytelnikami „Jadwiżanki” 4 czerwca 2017 roku.

 

14. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

15. 3-osobowe jury Konkursu powołuje Rada Redakcji „Jadwiżanki”.

 

16. Jury sprawdzi odpowiedzi konkursowe i podejmie decyzję o przyznaniu nagród większością głosów.

 

17. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.

 

18. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w majowym numerze „Jadwiżanki” oraz na stronie internetowej parafii.

 

19. Nagrodą w Konkursie będzie piękny album Adama Bujaka „100 lat Fatimy”, z tekstami ks. Jana Machniaka i Nelsona Pereira, Wyd. Biały Kruk, Kraków 2017.


A oto pytania konkursowe:

Dane uczestnika:

Imię                                                    .................................................................

Nazwisko                                            .................................................................

Telefon                                               .................................................................

Adres (pocztowy lub e-mail)              ....... ...................................................

 

Konkurs fatimski

 

1. W jakim państwie leży miejscowość Fatima?                  ...................................................

 

2. Kto najpierw objawił się dzieciom z Fatimy?                  ..................................................

 

3. Gdzie i w którym roku to objawienie miało miejsce?            ....................................................

 

4. Czym zajmowały się dzieci?                                            ....................................................

 

5. Kiedy dokładnie było pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie?             ............................

 

6. Wymień imiona dzieci, którym objawiła się Matka Boża, oraz podaj, ile miały  wówczas lat:

            1...........................................

            2..........................................

            3..........................................

 

7. Jak dzieci nazywały  Matkę Bożą?                                               ...................................................

 

8. Ile razy Matka Boża objawiała się dzieciom?                  ...................................................

 

9. Kiedy było ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie?  .................................................

 

10. Jaki cud uczyniła Matka Boża podczas ostatniego objawienia?  ......................................

 

11. Kto  jeszcze, poza dziećmi,  uczestniczył w ostatnim objawieniu Matki Bożej?  ......................................

 

12. Czy władze Fatimy były zadowolone z tych objawień?             ......................................

 

13. Co uczynił burmistrz Fatimy z dziećmi, gdy odmówiły mu  posłuszeństwa?                                      .........................................................................

 

14. Kiedy i kto wydał dekret o zatwierdzeniu wiarygodności objawień fatimskich?

 

            .........................................................................

 

15. W jakim wieku zmarły dzieci fatimskie:

            1......................................

            2.....................................

            3....................................

 

16. Które z dzieci  zostało beatyfikowane (uznane za błogosławione)?

 

            ......................................................................

 

17. Który papież i kiedy dokonał beatyfikacji?  ...............................................................

 

18. O co prosiła Matka Boża w objawieniach?  ...............................................................

 

   .......................................................................................................................................

 

19. Ile tajemnic było objawionych w Fatimie i komu je powierzyła Matka Boża?  ..........................................................................

 

20. Co zawierają te tajemnice? Opisz je krótko, w 1-2 zdaniach.

 

            1. ..........................................................................................................................

 

            2. ..........................................................................................................................

 

            3. ...........................................................................................................................

 

21. Kiedy miał miejsce zamach na życie św. Jana Pawła II w Rzymie? Podaj dokładną datę.  ................................................................

 

22. Jaki związek ten zamach ma z Fatimą? ......................................................................

 

            ................................................................................................................................

 

23. Kiedy miała miejsce koronacja figury Matki Bożej w Fatimie? .........................................

 

24. Które sanktuarium fatimskie w Polsce jest najczęściej  odwiedzane      przez pielgrzymów? .............................................................................................

 

25.  Który Prymas Polski otrzymał w darze od biskupa Fatimy figurę      Matki Bożej Fatimskiej?

 

            ..........................................................................................

 

 Pytania konkursowe oraz Regulamin Konkursu Fatimskiego będą także dostępne w kruchcie kościoła oraz w kancelarii parafialnej. Nieprzekraczalny termin na przekazanie odpowiedzi wg w/w formularza upływa 20 kwietnia.

Zapraszamy Czytelników "Jadwiżanki", uczniów szkół milanowskich, parafian z obu parafii milanowskich oraz wszystkich sympatyków naszego kuriera do wzięcia udziału w tym konkursie.


2017-04-07 12:54:07 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne