Wielkanoc

Podczas porannej Mszy św. o godz. 8:30 ks. Zbigniew Szysz wygłosił piękną homilię wielkanocną. W ujęciu historycznym podkreślił, że w owym czasie panowała korupcja władzy. Sanhedryn i starszyzna żydowska obawiała się, iż Jezus może przyczynić się do zmiany aktualnej sytuacji politycznej, a ich układ z Rzymianami ulegnie pogorszeniu. Dlatego postanowili Go zabić, gdyż "lepiej aby zginął jeden człowiek dla ludu, niż miałby zginąć cały naród".


Ks. Szysz trafnie ocenił zachowanie rzymskiego namiestnika, Poncjusza Piłata, który nie widział wprawdzie żadnej winy w Jezusie, w czym utwierdzała go jego własna żona, ale bał się reakcji Żydów, którzy grozili mu doniesieniem do Cezara. Piłat miał dylemat zatem: postąpić według sumienia czy według prawa. Wybrał to drugie i skazał Boga na śmierć. Ks. Szysz użył tutaj jednoznacznego  określenia, iż było to zabójstwo.

W dalszej części homilii ks. Szysz odniósł się do obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, cytując słowa papieża Franciszka, który podczas niedawnego spotkania w Rzymie z przywódcami państw i szefów rządów U.E. stwierdził, że u podstaw powstania Wspólnoty leżały wartości chrześcijańskie. Papież zaapelował, aby wrócić do korzeni chrześcijaństwa, bez których wartości nie byłoby możliwe zjednoczenie Europy.
Następnie ks. Szysz wskazał na niepokojące i niechrześcijańskie zachowania wśród wielu polskich rodzin, w których istnieją podziały, nienawiść i brak pokoju. "Pokoju Chrystusowego" życzył nam wszystkim na zakończenie swej jakże pouczającej homilii .


2017-04-16 11:45:05 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne