Bierzmowanie - 13 maja 2017 - ks. biskup Piotr Jarecki

Księdza biskupa oczekiwali i powitali w bramie (wjeździe) nasi kapłani oraz dziekan, ks. Jan Mężyński.


Mogliśmy zobaczyć niecodzienny widok, gdy ks. biskup przebierał się do Mszy św. przy ołtarzu...
Po powitaniu biskupa Piotra przez ks. proboszcza, który poprosił o udzielenie Sakramentu Bierzmowania kandydatom, rodzice, a potem przedstawiciele kandydatów poprosili o to samo, zapewniając o swej gotowości i wierze.Ks. biskup celebrował Mszę św. w asyście kapłanów z naszej parafii i ks. dziekana.


Po czytaniach Słowa Bożego: Dziejów Apostolskich oraz Ewangelii według św. Jana ks. biskup wygłosił homilię. Nawiązał do powitania go przez rodziców i młodych stwierdzając, iż były one serdecznie, ale i teologiczne, co świadczy o dobrym przygotowaniu kandydatów do bierzmowania. Bierzmowanie - jak stwierdził - to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, gdyż od tego momentu następuje okres dynamicznego wzrastania w wierze oraz w apostolstwie. Zadaniem chrześcijan jest m.in. ewangelizowanie innych, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie przyjęli Słowa Bożego.


Nawiązując do 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie 3 pastuszkom, poinformował, że właśnie w ten dzień papież Franciszek kanonizował dwoje z nich: Hiacyntę i Franciszka Marto, podczas Mszy św. kanonizacyjnej w Fatimie. Wskazał także na potrzebę zawierzenia się Matce Bożej i zwracania się w modlitwach i prośbach do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, ale za pośrednictwem Matki Bożej, która prowadzi nas do Swego Syna.


Po homilii nastąpił akt udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci przystępowali do ks. biskupa ze świadkami, którzy trzymali prawą dłoń na ramieniu kandydata (kandydatki).


Jako pierwsza przystąpiła Kamila Stanisz.


Pod koniec Mszy św. młodzież podziękowała ks. biskupowi za udzielenie Sakramentu i wręczyła mu kwiaty.


Oprawę muzyczną zapewniła schola dziecięca pod kierunkiem pani Katarzyny Klonowskiej.


Pod koniec Mszy św. jedna z dziewczynek, Faustyna Marzyńska, zagrała przepięknie na flecie Ave Maria Schuberta! 


Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo majowe w procesji dookoła kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Ks. biskup Jarecki brał także w nim udział.


Figura niesiona była na feretronie przez 4 panie.


Na zakończenie uroczystości młodzież bierzmowana, ks. Bartosz oraz s. Anna Ciesielska, która przygotowywała kandydatów, ustawili się na schodach do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia...


Życzymy wszystkim bierzmowanym dziewczętom i młodym mężczyznom, aby trwali i pogłębiali swą wiarę przede wszystkim przez modlitwy, a najważniejszą z nich jest Eucharystia, ta niedzielna szczególnie. Aby też swoją postawą w codziennym życiu mogli świadczyć, że są uczniami Jezusa Chrystusa. Szczęść Wam Boże!


2017-05-14 13:23:22 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne