Boże Ciało - środa 15 czerwca 2017
Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt i uroczystości w naszym Kościele, ale jednocześnie także najbardziej barwnym. Oprócz krzyża i lampionów na początku procesji niesione są sztandary, obrazy święte, za którymi idą bielanki  - w otoczeniu swoich rodziców i sióstr urszulanek -


przed Najświętszym Sakramentem, niesionym pod barwnym baldachimem.


Dziewczynki z gracją czynią swoją powinność i na znak dany przez starszą od nich prowadzącą sięgają do koszyczków i rzucają kwiatuszki na jezdnię...


Pierwszy ołtarz przy ul. Słowackiego przygotowała wspólnota kółek różańcowych. Drugi ołtarz na rogu Starodębów  i Królowej Jadwigi przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna z Milanówka.


Trzeci ołtarz przygotowują tradycyjnie siostry urszulanki przy skwerze pod starymi dębami.
Tutaj głoszona jest zawsze homilia. W tym roku homilię wygłosił ks. Bartosz Strzemiński.
Pięknie mówił o Eucharystii, która jest - jak zacytował św. Jana Pawła II - "miłością i siłą".


Przy 4. ołtarzu, urządzonym przez asystę kościelną, ks. proboszcz Stanisław Golba podziękował wszystkim zaangażowanym wspólnotom, służbom miejskim - Straży Miejskiej i OSP, chórowi Cantabile i parafianom za przygotowanie i udział w tej uroczystości.


Przy każdym z ołtarzy czytane były fragmenty Ewangelii.

Następnie procesja przeszła na teren kościoła i do świątyni. Tam odśpiewaliśmy piękny hymn "Ciebie Boga wysławiamy" (Te Deum).Te Deum

Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

 

 Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

 

Święty, Święty, nad Świętymi,

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi,

Majestatu Twojej sławy.

 

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

 

Ciebie poprzez okrąg ziemi,

z głębi serca ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi,

wielbi święta pieśń Kościoła.

 

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.

 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,

by świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

 

 Tyś pokruszył śmierci wrota;

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota,

otworzyłeś wiernym sobie.

 

 Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

 

 Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.

 

 Ze Świętymi w blaskach mocy,

wiecznej chwały zlej nam zdroje:

Zbaw o Panie, lud sierocy,

Błogosław dziedzictwo swoje.

 

 Rządź je, broń po wszystkie 1ata,

prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco co świata,

Imię Twoje wysławiamy.

 

 Po wiek wieków nie ustanie,

Pieśni, co sławi Twoje czyny,

O w dniu onym racz nas Panie

od wszelakiej ustrzec winy.

 

 Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem,

Nie zawstydzę się na wieki.

 


2017-06-15 19:24:32 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne