Wizytacja kanoniczna ks. kard. Kazimierza Nycza

Gdy ks. kard. Nycz zasiadł na specjalnie przygotowanym fotelu w prezbiterium, ks. proboszcz poowitał Go oficjalnie oraz przedstawił sprawozdanie z działalności parafii. 
Wizytacje kanoniczne odbywają się co 5 lat. W tym roku przypada 90. rocznica erygowania naszej parafii. Następnie ks. Kardynał powitał wiernych w krótkich słowach.


Podczas Mszy św. , celebrowanej przez ks. proboszcza, Metropolita Warszawski spowiadał w jednym z konfesjonałów, a także udzielał Komunii św.


Na zakończenie tej Mszy św. ks. kard. Nycz wygłosił nieoczekiwanie homilię. Nawiązał do I czytania i próbie, jakiej Pan Bóg poddał Abrahama, który miał poświęcić swego jedynego syna Izaaka, a także do poświęcenia przez Boga Swego Syna,  Jezusa Chrystusa, ks. Nycz podkreślił, że ofiara i śmierć Chrystusa na krzyżu dla naszego zbawienia oraz Jego Zmartwychwstanie były i są dla nas wskazaniem naszej drogi do zbawienia i życia wiecznego po zmartwychwstaniu. Nawiązał także do fragmentu Ewangelii wg św. Marka o przemienieniu |Jezusa Chrystusa na górze Tabor.


Metropolita podziękował następnie parafii i wszystkich wiernym, młodszych kapłanom i starszym: ks. proboszczowi i ks. Zbigniewowi, wszystkim wspólnotom i grupom parafialnym za dbanie o dobro parafii i umacnianie wiary Kościoła.

Ks. Kardynał uczestniczył także w Mszach św. o godz. 11:15 i 12:30, wygłaszając na zakończenie homilie.


W niedzielę odbyło się w kościele (sala na plebanii okazała się za mała, gdyż przybyło ok. 100 osób) spotkanie ze wszystkimi grupami i wspólnotami parafialnymi. Przedstawiciele każdej z nich opowiadali (czytali) ks. Kardynałowi o najważniejszych wydarzeniach i działania swoich wspólnot.


1) Asysta kościelna - Stanisław Kępka


2)  Koło różańca świętego - Danuta Gwardiak


3) Apostolat Różańca świętego Matki Bożej Guadalupe - Dorota Popowska


4) Oddział "Caritas" i Bank Miłosierdzia - Elżbieta Karczewska


5) Akcja Katolicka - Stanisław Krzemiński


6) Apostolstwo Chorych - Stanisława Bułat


7) Neokatechumenat - Edward Małecki


8) Grupa modlitewna św. Maksymiliana Kolbego - Janina Prokopiuk9) Koło "|Radia Maryja" - Alicja Domasik


10) Wspólnota "Wieczernik" - Danuta Dąbrowska


11) Kościół domowy - 

         

12) Krąg biblijny - Urszula Kuran


13) Ruch Matki w modlitwie - 


14) Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" - Konrad Stanisz


15) Oaza młodzieżowa - Beata Starzyńska


16) Redakcja kuriera parafialnego "Jadwiżanka" - Daniela Abramczuk


17) Grupa gimnazjalna - Oliwka Zdziech 


18) Skauci Europy - Bartek Wierzbicki


19) Schola dziecięca - Katarzyna i   Daniel   Klonowscy


20) Zespół muzyczny młodzieżowy "Pascha" - 


21) Ministranci, lektorzy - ks. Franciszek Urmański


22) Rada Parafialna - prof. Wiesław Nowakowski23) Chór parafialny "Cantabile", który zaśpiewał dla ks. Kardynała - Krzysztof Walęczak


Następnie ks. Kardynał podsumował te wypowiedzi i podziękował za nie. Stwierdził, że w parafii działa bardzo dużo wspólnot i grup i że one pomocne w działalności parafii i w pracy duszpasterskiej, ale potrzeba jeszcze więcej uwagi poświęcać właśnie tej pracy.
Zapowiedział także zmianę na stanowisku proboszcza parafii, dziękując ks. Stanisławowi Golbie za jego wieloletnią posługę w tej parafii.


Po spotkaniu ks. Kardynał poświęcił jedną z sal nowej części plebanii.Opracowanie i zdjęcia - Zbigniew Nowacki

2018-02-25 14:43:48 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne