Nowa wspólnota parafialna

Cele

 Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał, jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś, jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

·       dążenie do świętości swoich członków,

·   obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),

·       dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,

·       promocja nauczania Jana Pawła II,

·       promowanie katolickiej duchowości świeckich,

·       wzajemna pomoc bratnia,

·       wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),

·       promocja duchowości mężczyzny,

·       wspieranie chrześcijan.

 

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich, w tym zwłaszcza duchowości męskiej

·       rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego

·       rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy,

·       wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi,

·       dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny. 


Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia,  w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew… Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli. Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii.


www.rycerzejp2.com.pl
2018-04-16 10:55:51 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne