Totus Tuus - św. Jan Paweł II i Jego Rycerstwo
Przed Mszą św. odbyło się spotkanie rycerzy w sali na plebanii, podczas którego omówiono przygotowania do udziału w uroczystości erygowania nowej chorągwi i Mszy św. Obecnych było 11 rycerzy oraz 10 kandydatów.


Następnie wszyscy wyszli w procesji z kapłanem-celebransem, którym był ks. proboszcz Janusz Starosta oraz z ministrantami. Rycerze nieśli sztandar Zakonu,  flagę narodową, relikwie św. Jana Pawła II oraz krzyż.


Uroczyste ślubowanie kandydaci złożyli w pozycji klęczącej i podnosząc trzy palce w górę - zgodnie z Regułą Zakonu. Otrzymali wcześniej płaszcze rycerskie (czarne mantolety z żółtą lamówką i herbem Zakonu noszonym z przodu i z  tyłu).


Herbem Zakonu jest stylizowany herb papieża Jana Pawła II - czarna tarcza herbowa z godłem w postaci złotego krzyża łacińskiego przesuniętego w lewo z wpisaną w prawym dolnym roku złotą literą "M", oznaczającą Maryję, Matkę Bożą. Całość opisuje złota b ordiura podkreślająca kształt tarczy. Ślubowanie brzmi następująco:
"Ślubuję uroczyście jako Rycerz Jana Pawła II wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie! Ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego! Ślubuję poznawać i propagować nauczanie Jana Pawła II, nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących w służbie Kościoła i Ojczyzny. Ślubuję również przestrzegać Reguły Zakonu. Tak mi dopomóż Bóg!

Następnie nowoprzyjęci rycerze otrzymali pektorały oraz różańce z herbem Zakonu jako miecz do walki z szatanem.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Generał Zakonu ZB Krzysztof Wąsowski.


Po Mszy św. odbyło się pierwsze spotkanie nowej chorągwi z udziałem władz Zakonu oraz ks. proboszcza Janusza Starosty. Wielkim Rycerzem Chorągwi został wybrany ZB Paweł BilińskiKanclerzem – ZB Grzegorz Krawczykowski i Skarbnikiem – ZB  Paweł Pietraszek. Chorągiew otrzymała od Generała Zakonu flagę narodową.
Rycerze Chorągwi Przemienienia Pańskiego spotykać się będą każdego miesiąca w drugi piątek po Mszy św. o godz. 18:00. Kapelanem Chorągwi został wikariusz ks. Piotr.


Spotkanie trwało dalej już w plenerze, na przyległym do kościoła terenie - na agapie, z kiełbaskami, ciastami, owocami oraz kawą i herbatą. Obecne były rodziny rycerzy – żony, czyli bratowe oraz dzieci. To one przygotowały całą tę agapę… 


Warto wspomnieć, że charyzmatem rycerzy Jana Pawła II są m.in. modlitwy codzienne:
- za wstawiennictwem Jana Pawła II
- przypadająca na dany dzień część różańca świętego\
- Anioł Pański
- Koronka do Miłosierdzia Bożego
- własne modlitwy każdego rycerza.
Ponadto, każdego dnia wszyscy rycerze modlą się za jednego z braci, wylosowanego,..

W Chorągwi Przemienienia Pańskiego w Grodzisku przyjęto jeszcze jedną modlitwę - św. Jana Pawła II do Ducha Świętego, której Papież nauczył się jako dziecko, a potem modlił ją przez całe życie.  A oto tekst tej modlitwy:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,


o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,


o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,


o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,


o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,


o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,


o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża.

 


Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kiedy pewnego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta. 

Tak to zdarzenie po latach wspominał papież: „W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: «Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego». I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej… Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.

Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

 

 
2018-05-22 19:41:10 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne