Spotkanie opłatkowe 5 stycznia 2019
Warto wspomnieć przy tej okazji, że tego samego dnia, przed południem, w kościele św. Krzyża w Warszawie  spotkanie opłatkowe świętowali rycerze Zakonu Jana Pawła II z komandorii warszawskiej, warszawsko-praskiej i innych. Wśród nich byli obecnie nasi rycerze Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej: Wielki Rycerz  ZB Zbigniew Nowacki, Kanclerz ZB Sławomir Kępka z małżonką, Skarbnik ZB Bartłomiej Niemirski z małżonką i 3 dzieci oraz ZB Michał Czebłakow z małżonką.


Brat Michał Czebłakow, jego małżonka Emilia i Generał Zakonu

 Z inicjatywy Zacnego Brata Prefekta Andrzeja Świtalskiego oraz Zacnego Brata Komandora Tadeusza Chruszczyka, w warszawskiej bazylice Świętego Krzyża zgromadzili się nie tylko Rycerze Jana Pawła II z Rodzinami, ale również Rycerze Maltańscy, Rycerze Lazaryści, Rycerze Kolumba oraz przedstawiciele najstarszej w Warszawie Konfraterni Literackiej. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Nasi Bracia wystąpili w sile kilkudziesięciu Rycerzy na czele których Zacny Brat Generał Krzysztof Wąsowski niósł nasz Krzyż z Relikwiami Patrona. Za nim postępowali Bracia z Chorągwiami, a po nich długie dwa rzędy Rycerzy za którymi postępował Czcigodny Kapelan Ks. dr Marek Białkowski CM. Obslugę liturgiczną również pełnili nasi Bracia. 

Wielkie wrażenie na obecnych wywarła homilia Ks. Marka. Wyjaśnił w piękny sposób dlaczego soboty są w kościele poświęcone Matce Bożej. Wypowiedział między innymi myśl, która ścisnęła nas za serce: sobota została poświęcona Matce Bożej ponieważ w Wielką Sobotę tylko Jej Niepokalane Serce zachowało wiarę. Gdy wszyscy ją stracili, nawet najwierniejsi uczniowie, Niepokalane Serce Maryi jako jedyne serce na ziemi przechowało wiarę do Niedzieli Zmartwychwstania...Czyż to nie najpiękniejsza myśl tego roku?

Po Mszy odbyło się spotkanie opłatkowe. Rozpoczęliśmy modlitwą i przemową Ks. Kapelana. Wśród obecnych był również czcigodny Ksiądz Proboszcz Zygmunt Berdychowski CM. Następnie Zacny Brat Generał zaintonował na fortepianie Hymn, który wspólnie odśpiewaliśmy w ilości 4 zwrotek. Potem nastąpił moment dzielenia się opłatkiem. W trakcie poczęstunku Zacny Brat Generał i Zacny Brat Lech Kacperski wspólnie przygrywali nam na fortepianie, a myśmy śpiewali kolędy. Była wspaniała rodzinna atmosfera. Na końcu Zacny Brat Generał przedstawił zebranym najświeższe informacje z życia naszej szlachetnej Organizacji. 

Akompaniuje kolędowaniu Generał Zakonu, ZB Krzysztof Wąsowski

Nasi goście z innych zakonów byli pod wielkim wrażeniem doskonałej organizacji  Zakonu. Powtarzali to wielokrotnie. 

W imieniu wszystkich uczestników tego spotkania ZB Marek Kajaniec, Lektor Generalny  podziękował jego organizatorom, wymienianym Zacnym Braciom Andrzejowi i Tadeuszowi, ale również Zacnym Braciom z Chorągwi Św. Krzyża w Warszawie, którzy okazali się wspaniałymi gospodarzami. 

W ten sposób dali impuls do kolejnej ważnej tradycji rycerskiej.

2019-01-06 15:01:22 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne