Zakon Rycerzy Jana Pawła II

W niedzielę, 24 lutego podczas Mszy św. o godz. 18.00 w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w WARCE powołana została nowa, 48.  Chorągiew Rycerska Zakonu Jana Pawła II.

Czcigodny Ks. Proboszcz Jarosław Kucharczyk przyjął ślubowanie nowych Braci oraz dekret o ustanowieniu Chorągwi, a w czasie homilii poświęcił wiele ciepłych słów pod adresem naszego Zakonu. Zacny Brat Generał Krzysztof Wąsowski w swoim wystąpieniu bardzo precyzyjnie i z wprawą wielkiego erudyty określił  misję Zakonu. Zacny Brat Prowincjał Polski Krzysztof Gralik, swoim mistrzostwem ceremoniarzem zapewnił sprawny przebieg uroczystości. Obecni byli Zacni Bracia z Milanówka: WR Zbigniew Nowacki i  Kanclerz Sławomir Kępka z Bratową Agnieszką.

Na pierwszym posiedzeniu Chorągwi wybrane zostały jej władze, na czele z WR Bratem Andrzejem, inicjatorem powołania Chorągwi oraz oficerami ZBr. Andrzejem i Jackiem.

Spotkanie zakończyła wspólna agapa, podczas której omawialiśmy bieżące sprawy Zakonu. Godzi się dodać, że kościół - od kilku miesięcy sanktuarium - oraz jego otoczenie to piękny, historyczny obiekt sakralny,który warto odwiedzić. 


W poniedziałek, 25 lutego, w dzień 28. rocznicy powstania w naszej parafii Wspólnoty św. Maksymiliana Kolbe, która modli się w każdy poniedziałek przy wystawionym |Najświętszym Sakramencie, rycerzy Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej oraz 1 kandydat z Brwinowa, ZK Józef Foręc, uczestniczyli we Mszy św., celebrowanej przez ks. proboszcza. Msza św. rozpoczęła się od wejścia w procesji z krzyżem, sztandarem narodowym i chorągwią św. Jana Pawła II, niesionymi przez rycerzy.

Na ołtarzu wystawione były relikwie św. Maksymiliana.

Po Mszy św., w Domu Parafialnym odbyło się zebranie Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej. Po odmówieniu Credo oraz odśpiewaniu hymnu narodowego i modlitwie o dobro Ojczyzny zebrani wysłuchali homilii Papieża z 4 czerwca 1979 roku, wygłoszonej na Jasnej Górze podczas I pielgrzymki do Polski. Ksiądz kapelan skomentował w krótkim wystąpieniu tę homilię.

Następnie zebrani obejrzeli film wideo z tego spotkania Papieża na Jasnej Górze w ramach poznawania nauczania św. Jana Pawła II, Patrona Zakonu.

W sprawach organizacyjnych prowadzący to zebranie Wielki Rycerz przypomniał, w jakich wydarzeniach bracia brali udział w ostatnim miesiącu oraz zapowiedział te wydarzenia, jakie mają nastąpić w lutym i marcu. Do najważniejszych należą:

a. rekolekcje wielkopostne 8-10 marca w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach oraz

b. wprowadzenie relikwi św. Jana Pawła II do naszej parafii 31 marca.

Rycerze będą uczestniczyć we Mszy św. 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych oraz 2 marca w integracji międzychorągwianej w Kaniach.

Następnie odmówiono modlitwy przepisane: o dobro Kościoła, o dobro Zakonu, a na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski. Ks. kapelan pobłogosławił obecnych.

Potem nastąpiła część nieoficjalna, integracyjna przy agapie.

Warto dodać, że przed rozpoczęciem zebrania Wielki Rycerz poprosił Księdza Kapelana o poświęcenie starego, ale będącego pamiątką rodzinną krucyfiksa, który dzięki staraniom Kanclerza Sławomira Kępki został odnowiony pięknie i będzie służył Chorągwi na wszystkich zebraniach.

W czasie zebrania i spotkania na agapie Zacny Kandydat Józef Foręc z Brwinowa, który zadeklarował zdecydowaną wolę przystąpienia do Zakonu, opowiedział o sobie i swojej pracy zawodowej jako chemik. Obiecał przychodzić na nasze wydarzenia, dopóki nie powstanie Chorągiew w jego rodzimej parafii św. Floriana.2019-02-26 11:50:25 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne