JadwiżankaKurier parafialny JADWIŻANKA
ukazał się w parafii po raz pierwszy w 2002 roku. Później przeobraził się w Tygodnik Jadwiżański. Jako miesięcznik istniał od 2010 do sierpnia 2018 roku, a w wersji elektronicznej - od października 2012 roku. Od marca 2014 do  roku ukazywał się ze specjalnym dodatkiem dla najmłodszych dzieci "Małą Jadwinią". Obecnie trwają przygotowania do nowej wersji czasopisma.

Zapraszamy do lektury dotychczasowych numerów, dostępnych na stronie internetowej w formie elektronicznej!

Skład redakcji na  20 września 2018 roku


Ks. Bartłomiej Michalski  –  asystent kościelny

Daniela Abramczuk -  korekta, artykuły

Leszek Cichosz - artykuły historyczne oraz recenzje książek

Bogumił Derejczyk - artykuły krajoznawcze o Polsce, zdjęcia

s. Teresa Górczyńska – troska o rubrykę „Jedni drugich brzemiona noście„ oraz stałe ogłoszenia

Piotr Heinzelman – skład i grafika  

Anna Elżbieta Kuldanek - artykuły

Dorota Popowska – różne artykuły o wierze, świętych i modlitwach

Aleksandra Smejda-Rosłoniec - świadectwa i artykuły, korekta

Adam Rosłoniec -  artykuły

Anna Ruszkowska - świadectwa, artykuły

Edyta Stępnik - przepisy kulinarne

Ks. prałat Zbigniew Szysz - komentarze do Ewangelii


Zapraszamy ludzi dobrej woli o wspieranie, choćby niewielkimi kwotami, nasz kurier parafialny, docierający do wielu czytelników w Milanówku, w Polsce i za granicą, w formie drukowanej oraz elektronicznej. Wpłaty prosimy dokonywać na konto parafii: 89 9291 0001 0086 4787 2000 0010 z dopiskiem: "Jadwiżanka".

Zapraszamy do współpracy w Redakcji!

Adres e-mail: jadwizanka28@gmail.com


_________________________________________________

 Zestawienia archiwizacyjne „Jadwiżanki” - kuriera parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku

Poniżej wersja elektroniczna kuriera w formacie pdf:


2012-10-10 11:24:01