JadwiżankaKurier parafialny JADWIŻANKA
ukazał się w parafii po raz pierwszy w 2002 roku. Później przeobraził się w Tygodnik Jadwiżański. W obecnej szacie jako miesięcznik istnieje od 2010 roku, a w wersji elektronicznej - od października 2012 roku. Od marca 2014 roku ukazuje się ze specjalnym dodatkiem dla najmłodszych dzieci "Małą Jadwinią". 

Zapraszamy do lektury!

Skład redakcji na  12 lutego 2018 roku


Ks. Franciszek Urmański –  asystent kościelny, artykuły w "Życie Kościoła"

Daniela Abramczuk -  korekta, artykuły w "Mała Jadwinia"

Leszek Cichosz - artykuły historyczne oraz recenzje książek

Bogumił Derejczyk - artykuły krajoznawcze o Polsce, zdjęcia

s. Teresa Górczyńska – troska o rubrykę „Jedni drugich brzemiona noście„ oraz stałe ogłoszenia

Piotr Heinzelman – skład i grafika  

Anna Elżbieta Kuldanek - artykuły

Zbigniew Nowacki - artykuły, zdjęcia

Dorota Popowska – różne artykuły o wierze, świętych i modlitwach

Aleksandra Smejda-Rosłoniec - świadectwa i artykuły, korekta

Adam Rosłoniec -  artykuły

Anna Ruszkowska - świadectwa, artykuły

Edyta Stępnik - przepisy kulinarne

Ks. prałat Zbigniew Szysz - komentarze do Ewangelii


Zapraszamy ludzi dobrej woli o wspieranie, choćby niewielkimi kwotami, nasz kurier parafialny, docierający do wielu czytelników w Milanówku, w Polsce i za granicą, w formie drukowanej oraz elektronicznej. Wpłaty prosimy dokonywać na konto parafii: 89 9291 0001 0086 4787 2000 0010 z dopiskiem: "Jadwiżanka".

Zapraszamy do współpracy w Redakcji!

Adres e-mail: jadwizanka28@gmail.com


_________________________________________________

 Zestawienia archiwizacyjne „Jadwiżanki” - kuriera parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku

Poniżej wersja elektroniczna kuriera w formacie pdf:


2012-10-10 11:24:01