Chrzest
Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
Chrzestni
Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK). Zadania chrzestnych są w sposób jednoznaczny określone, ma on towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK).
Można powiedzieć, że wymogi stawiane kandydatom na chrzestnych wynikają z charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywiście mają być osobami odpowiedzialnymi za rozwój i życie wiary swego "chrześniaka", sami muszą być dojrzałymi i przykładnymi świadkami wiary. Nie może więc dziwić, że Kościół stawia im wysokie wymagania. Wynikają one z troski o odpowiednie wychowanie religijne osoby ochrzczonej, dokonujące się w sprzyjającej atmosferze dobrego przykładu dawanego przez najbliższych.

Zasadniczo wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, którzy oczywiście swoją decyzję mogą dowolnie konsultować. Zadaniem duszpasterza jest jedynie sprawdzić czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdzić wybór rodziców, jeśli nie ma zastrzeżeń.

Można wybrać dwoje chrzestnych, matkę chrzestną i ojca chrzestnego.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
Czas zgłoszenia
Do kancelarii zgłaszamy się na  miesiąc przed planowanym chrztem.         

Czas chrztu w naszej parafii
II i IV niedziela miesiąca - chrzest udzielany jest podczas Mszy Św. o godz. 12.30. Konferencje dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowe) w I sobotę miesiąca o godz. 11.00.          

Rzeczy potrzebne do chrztu:

2012-11-20 14:36:12