Uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości – 31 sierpnia 2018 Grodzisk Maz.

Miała ona 3 części:

w pierwszej – samorządowe władze miasta z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim oraz starostą powiatowym Markiem Wierzbickim wręczyli odznaczenia i dyplomy zasłużonym; na scenie obecne były poczty sztandarowe kombatantów, NSZZ „Solidarności”, policji, wojska oraz innych służb mundurowych.

w drugiej – Msza św., celebrowana przez 14 kapłanów pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kard. Nycza. Rycerze Jana Pawła II towarzyszyli Kardynałowi od Jego przyjazdu, tworząc szpaler od samochodu do polowej zakrystii, uczestniczyli we Mszy św. niosąc w procesji  krzyż, podając kadzidło, a do Komunii św. pateny, a także trzymając pastorał i mitrę Kardynała. Przygotowali również  scenę przed i po Eucharystii ustawiając ołtarz, ambonę, krzesła itp. Zapewnili czytanie Pisma Świętego, a Zacny Brat Tadeusz Chruszczyk, Komandor Warszawski zaśpiewał psalm. Rycerze byli potrzebni, widoczni i wdzięczni Bogu, że mogli pomagać ks. dziekanowi, Januszowi Staroście, który pełnił rolę gospodarza kościelnego tej uroczystości;

Ks. kard. Nycz w wygłoszonej homilii odniósł się do podstawowej kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę po długim okresie zaborów, w 1918 roku, oraz do tworzenia państwowości i organizacji samorządowych w okresie po 1918 roku oraz po II wojnie światowej. Przypomniał, że Polska – mimo odzyskania niepodległości – była potem przez 50 lat zniewolona: najpierw przez Niemców i Sowietów w czasie II wojny światowej, a następnie przez reżim komunistyczny. Wskazał na duże zasługi samorządów w Polsce, w tym także w  Grodzisku Maz. oraz przypomniał, że 31 sierpnia przypada  rocznica powstania NZSS „Solidarności” w sierpniu 1980 roku;

 w trzeciej – przepiękny występ wspaniałego „Mazowsza” – Państwowego  Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca, mającego swoją siedzibę w niedalekim Karolinie. Ponad godzinny pokaz tańców i pieśni ludowych zachwycał pięknymi strojami, urodą i gracją artystów, wspaniałymi głosami i melodyką – niezmienioną od 70 lat, bo tyle liczy sobie już ten Zespół. Najbardziej podobały się licznie zgromadzonej publiczności krakowiak i tańce góralskie, a także niezapomniany i legendarny już przebój „Furman”, który przed laty wykonywał Stanisław Jopek.

Chorągiew Grodziska Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, w której jest 3 braci z Milanówka,  mogła pokazać się po raz pierwszy oficjalnie w nowym, pięknym namiocie z emblematami nie tylko Zakonu, ale także Grodziska Mazowieckiego.


2018-09-01 20:06:20