Boże Narodzenie 2019
Niech dni Bożego Narodzenia będą pełne szczęścia! Bóg przybliża się do wszytskich ludzi z taką czułością, z jaką tylko On potrafi to uczynić.
Dzieciom życzymy, by zaprzyjaźniły się z Jezusem
i aby towarzyszył im On przez całe życie.
Dorosłym - aby Wcielenie Boga było darem
 nadającym sens ich wędrówce przez życie,
które często bywa błądzeniem w labiryncie bez światła.
A wszystkim pozostałym -
krzepiących przeżyć.

2019-12-26 08:41:32