Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego


Składamy serdeczne życzenia Parafianom i Gościom - płynące od Naszego Zmartwychwstałego Zbawiciela:
Niech umacniają nas słowa Papieża Franciszka:
Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześcijanin nigdy nie może być smutny! Nie poddawajcie się zniechęceniu!
Nasza radość nie pochodzi z posiadania wielu rzeczy, ale rodzi się ze spotkania Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie jesteśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kiedy na drodze życia napotykamy problemy czy trudności.


2013-03-31 13:04:17