Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
Bierzmowanie – 6 czerwca 2013

W czwartek, 6 czerwca 2013 roku 55 osobowa grupa dziewcząt i chłopców z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania podczas uroczystej Mszy św., którą celebrował arcybiskup, metropolita warszawski, Ks. kard. Kazimierz Nycz.Czym jest bierzmowanie jako jeden z siedmiu sakramentów świętych, określa prawo kanoniczne: „przez sakrament bierzmowania jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej” (KK nr 11).

Bierzmowani byli przygotowywani przez cały rok przez ks. Rafała Łaskawskiego oraz swoich rodziców, którzy – wraz ze świadkami bierzmowania – byli obecni na Mszy św. Ks. kard. Nycz przyjął od ks. proboszcza oświadczenie o tym, iż kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia tego sakramentu i jego prośbę o udzielenie go kandydatom.Ks. kard. Nycz udzielił sakramentu bierzmowania poprzez namaszczenie krzyżmem, co powoduje wyciśnięcie znamienia – pieczęci Ducha Świętego. Kandydaci podchodzili wraz ze świadkiem, który w czasie bierzmowania trzymał prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

W czasie Mszy św. ks. kard. Nycz wygłosił homilię, w której mówił o znaczeniu sakramentu bierzmowania dla umacniania wiary i jak w praktyce ją stosować.

Po Mszy św. bierzmowani otrzymali od ks. Rafała pamiątkowe krzyże.

Z racji trwania oktawy Bożego Ciała ks. kard. Nycz poprowadził procesję
wokół kościoła, a następnie pobłogosławił  wszystkim Najświętszym Sakramentem.
2013-06-11 13:28:07