Modlitwa i post w intencji pokoju

Na zakończenie audiencji ogólnej w minioną środę Ojciec Święty Franciszek przypomniał o wyznaczonym na najbliższą sobotę, 7 września dniu postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie:"Ponawiam zachętę skierowaną do całego Kościoła, aby głęboko przeżywać ten dzień. Już teraz wyrażam wdzięczność braciom chrześcijanom, wyznawcom innych religii oraz ludziom dobrej woli, którzy pragną włączyć się w to wydarzenie we właściwy sobie sposób.

 

Zachęcam zwłaszcza wiernych Rzymu i pielgrzymów do uczestnictwa w modlitewnym czuwaniu tu na Placu św. Piotra o godz. 19:00, by prosić Pana o wielki dar pokoju. Niech na całej ziemi wzniesie się wołanie o pokój!"  - powiedział Papież.


Włączmy się i my w tę ogólnoświatową modlitwę i oddajmy post intencji o pokój!


ZN, 2013-09-06 13:27:21