Adwent już rozpoczęty...
1. grudnia 2013 - pierwsza niedziela adwentu i  pierwszy dzień rekolekcji adwentowych, prowadzonych przez o. Tycjana Zgraję, franciszkanina z Rawicza. O. Tycjan zwrócił uwagę na naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i na konieczność czuwania, gdyż nieznana jest godzina czasu ostatecznego, ponownego przyjścia Pana Jezusa (paruzji). Rozwinął myśl zawartą w przeczytanej ewangelii wg św. Mateusza o przyjściu Syna Człowieczego.


Nowy roku liturgiczny 2013/2014 ma znamienne motto: "Wierzę w Syna Bożego".

Nauki rekolekcyjne będą głoszone w niedzielę na każdej Mszy św. oraz w poniedziałek, 2 grudnia i we wtorek, 3 grudnia o godz. 6,45 (roraty), 8:00, 10:00, 18:00 i 20:00.

ZN, 2013-12-01 11:18:08