Nowa "Jadwiżanka" i "Mała Jadwinia"
W niedzielę, 3 maja będziemy kolportować najnowszy numer kuriera parafialnego "Jadwiżanka" nr 4 (49) wraz z dodatkiem dla dzieci - "Małą Jadwinią" nr 13.


Zachęcamy do nabywania i do lektury ciekawych artykułów, m.in. o naszych siostrach urszulankach SJK, o Ziemi Świętej, o Konstytucji 3 Maja, rocznicy kanonizacji Jana Pawła II,
a także świadectwa i porady medyczne. Liczymy na hojne ofiary na koszty wydawnicze.

2015-05-01 23:11:04