Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Wszystko zaczęło się od włoskiego jezuity, Juliusza Mancinelli'ego, który w XVII w. - od 1608 roku - miał objawienia Matki Bożej związane z Polską. To jemu Najświętsza Maryja Panna objawiła Swoją wolę, aby zostać królową Polski. Mancinelli wybrał się więc w podróż do Krakowa, gdzie spodziewał się zastać dwór królewski i oznajmił tę wiadomość naszemu narodowi w katedrze na Wawelu.

Musiało minąć jeszcze wiele lat, musiał nastąpić Potop Szwedzki i bohaterska obrona Jasnej Góry, aby król Polski, Jan Kazimierz złożył Śluby we Lwowie w 1656 roku i uznał Matkę Bożą za Królową Polski: „REGINA REGNI POLONIAE, ORA PRO NOBIS” co znaczy „KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI”.


2015-05-03 12:14:22