Dzień Papieski - Wieczór o Norwidzie z Barbarą Dobrzyńską
W niedzielę, 11 października, po wieczornej Mszy św. odbyło się w sali na plebanii spotkanie poświęcone jednemu z największych polskich poetów okresu romantyzmu: Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Wiersze Norwida recytowała  znana warszawska aktorka i reżyser spektakli patriotycznych i religijnych, BARBARA DOBRZYŃSKA, założyciel i dyrektor Teatru Fijewskich.


2015-10-11 12:55:52