Odpust parafii św. Jadwigi Śląskiej
16 października obchodzimy wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, patronki Polski i Śląska, a także naszej parafii. Uroczystości odpustowe odbędą się w niedzielę, 18 października podczas Mszy św. o 12:30. Dzisiaj rozpoczęło się 40-godzinne nabożeństwo przygotowujące nas duchowo do tej uroczystości. Adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i słuchamy słowa Bożego rekolekcjonisty z zakonu redemptorystów (redemptoris znaczy odkupiciel), o. Romano.


Zdjęcie figury św. Jadwigi Śląskiej z nawy bocznej naszego kościoła. Autorem jest Zbigniew Nowacki.

2015-10-16 11:12:40