Misjonarki Świętej Rodziny
W niedzielę, 14 sierpnia przebywały w naszej parafii siostry Misjonarki Świętej Rodziny z Komorowa/Kenii. Jedna z sióstr, pracująca od 24 lat na misji w Kenii, przedstawiła swoje zgromadzenie, mające Dom Generalny w Komorowie k/Pruszkowa, oraz działalność misyjną w Kenii. 


2016-08-15 13:07:01