"Jadwiżanka" 8 (64) - Kapłan, strażak, żołnierz
W niedzielę 21 sierpnia ukaże się nowy numer "Jadwiżanki", którego wiodącym tematem będzie nasz wikariusz, ks. Paweł Chyra. Ks. Paweł odprawi w tym dniu o godz. 18:00 Mszę św. pożegnalną, gdyż od września rozpocznie posługę duszpasterską w innej parafii w Warszawie.


Nasza "Jadwiżanka", to jej specjalne wydanie, jest jednocześnie wyrazem podziękowania dla ks. Pawła od wszystkich członków Zespołu Redakcyjnego i współpracowników za Jego 3-letnią posługę kapłańską w naszej parafii.

2016-08-19 14:56:12