Rekolekcje - Trzecia tajemnica fatimska
Podczas środowych, ostatnich już rekolekcji o. Roman Hernoga ujawnił nam nie tylko zapis trzeciej tajemnicy fatimskiej, przekazanej Łucji przez Matkę Bożą 13 lipca 1917 roku, a spisanej wiele lat później i zachowywanej w Watykanie w ukryciu aż do przełomu tysiącleci, ale także interpretację kard. Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI.


Drugą część konferencji ks. Roman poświęcił rozważaniom o cierpieniu.

Pełny zapis rekolekcji środowych - w "więcej".  Fot. - Z. Nowacki

2017-03-29 15:04:53