Triduum Paschalne - Wielki Czwartek

Triduum Paschalne rozpoczęte. Dzisiaj, w Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus dawał Apostołom ostatnie nauki i zalecenia, ale przede wszystkim wspominamy ustanowienie przez Pana Jezusa dwóch ważnych sakramentów: Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.  Obmywając nogi Apostołom Pan Jezus nakazuje im wręcz służyć innym. Tak więc każdy kapłan jest sługą sług Bożych i o tym była mowa we fragmencie Ewangelii według św. Jana.

I MY TAKŻE PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO ŻYCZEŃ DLA NASZYCH DUSZPASTERZY. NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI IM NA KAŻDY DZIEŃ, A MATKA BOŻA MA ICH W NIEUSTAJĄCEJ OPIECE!

Więcej zdjęć, wykonanych przez Zbigniewa Nowackiego, można oglądać w galerii fotografii/wydarzenia: http://www.milanowekswjadwiga.pl/index.php?action=gallery&id=203


2017-04-13 22:27:22