Koncert uwielbienia „Grodzisk dla Jezusa” – 30 maja 2018

Po raz trzeci odbył się Koncert Uwielbienia w Parku Skarbków w Grodzisku Maz. W tym roku pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Przybyło kilkaset osób, mimo dużego słońca i wysokiej temperatury, a byli to w 80% młodzi ludzie całymi rodzinami, z dziećmi. Z naszej parafii byli obecni obaj nasi wikariusze: ks. Franciszek i ks. Bartosz, prof. Wiesław Nowakowski, Dawid Maciuszek z córką, Aleksandra i Adam Rosłoniec i wielu innych.


2018-05-31 18:28:33