Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej - 26 sierpnia 2018
W niedzielę, 26 sierpnia obchodziliśmy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W liturgii eucharystycznej dominowały pieśni poświęcone naszej Jasnogórskiej Pani.

Wieczorem o 21:00 duża grupa wiernych uczestniczyła w Apelu Jasnogórskim. Obecny był ks. Bartłomiej Michalski oraz diakon Augustyn, który prowadził ten Apel. Po odśpiewaniu pieśni Bogarodzicy i pieśni Apelu diakon przedstawił historię Polski związaną z Matką Bożą: od powstania pieśni Bogarodzicy 800 lat temu, przez dotarcie ikony Cudownego Obrazu w 1382 roku, wezwanie Matki Bożej za pośrednictwem włoskiego kapłana Manziniego na początku XVII wieku do uznania Ją za Królowę Polski, co uczynił król Jan Kazimierz w 1656 roku we Lwowie po odparciu najazdu Szwedów, przez uczynienie Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej aż po czasy współczesne i zawierzenie narodu polskiego Matce Bożej przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 r.


Odmówiliśmy także dziesiątkę różańca świętego w intencji Ojczyzny.

Ks. Bartłomiej wyraził na zakończenie radość i wdzięczność za tak liczną obecność wiernych oraz pobłogosławił wszystkich.

2018-08-27 10:00:42