Uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości – 31 sierpnia 2018 Grodzisk Maz.

Rycerze Chorągwi  Zakonu Jana Pawła II im. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz. brali udział w uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości .

Burmistrz Grodziska, Grzegorz Benedykciński i poczty sztandarowe

Mieszkańcy Grodziska Maz. i okolicznych miejscowości przybyli  w piątek, 31 sierpnia do Parku im. Skarbków na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Obecni byli także nasi kapłani: ks. proboszcz Grzegorz Jaszczyk i ks. prałat Zbigniew Szysz:

Na zdjęciu z dziekanem grodziskim, ks. Januszem Starostą, proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego


2018-09-01 20:06:20