Msza św. w intencji Ojczyzny - 1 września 2018
Z udziałem licznych pocztów sztandarowych młodzieży i harcerzy oraz kombatantów, władz samorządowych z burmistrzem Wiesławą Kwiatkowską i Przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatą Trębińską odprawiona została dzisiaj o godz. 18:00 uroczysta Msza św. w 79. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku.

Celebrujący Mszę św. ks. prałat Zbigniew Szysz w homilii przypomniał te tragiczne wydarzenia z września 1939 roku, gdy najpierw Niemcy, a potem - 17 września - Związek Sowiecki napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Był to kolejny rozbiór Polski na mocy Paktu Ribbentrop-Mołotow z kwietnia 1939 roku. Wspominał bohaterstwo Polaków walczących z najeźdźcami, ginących od bomb, strzałów w tył głowy, w obozach śmierci w Auschwitz, Dachau, Ravensbrueck, Treblinka, w łagrach sowieckich na Syberii. Dziękował Panu Bogu za ich męstwo i poświęcenie życia, wyrażając nadzieję, że znaleźli wieczne życie w Niebie.

Ks. Szysz przypomniał także rok 1918, kiedy to Polska odzyskała niepodległość po wielu latach zaborów i niewoli, jak również wydarzenia z grudnia 1980 roku, gdy podpisane zostały między rządem a komitetami strajkowymi porozumienia w Jastrzębiu, Szczecinie i Gdańsku, na mocy których mógł powstać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Po Mszy św. , podczas której śpiewali członkowie chóru "Cantabile" oraz nasz niezawodny śpiewak Dariusz Biernacki, uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Bohaterów, gdzie złożone zostały kwiaty i odśpiewany hymn narodowy.

2018-09-01 20:24:43