Pierwszy dzień rorat w naszej parafii
Dziś w naszym kościele odprawione zostały pierwsze roraty - Msza św. roratnia. Uczestniczyło w niej bardzo dużo dzieci przedszkolnych i szkolnych. Po Mszy św. - co
jest nowością w naszej parafii - ks. proboszcz zaprosił wszystkie dzieci na tzw. "Małe śniadanie" do Domu Parafialnego. Były tam przygotowane świeże bułeczki oraz gorące mleko i kakao oraz herbata (dla koneserów była także "bawarka", czyli herbata z mlekiem). I tak będzie przez kolejne 19 dni rorat...

Ks. proboszcz sfinanansował zakup potrzebnego sprzętu - nowe kubli - a także żywności, głównie bułeczek, mleka, kakao i herbaty oraz cukru. Przygotowaniem stołów i tac z bułeczkami oraz napojów zajęli się w tym pierwszym dniu "Małego śniadania" rycerze Zakonu Jana Pawła II: Wielki Rycerz Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej Zbigniew Nowacki i Kanclerz ZB Sławomir Kępka oraz panie ze Wspólnoty Kółek Różańcowych.

Dzieci przyszło bardzo dużo, niektóre wraz z rodzicami. Ledwo pomieścili się wszyscy w dwóch salach Domu Parafialnego. Ważne jest, aby bułeczek i gorącego mleka czy kakao wystarczyło przede wszystkim dla dzieci, a rodzice mogą  się poczęstować, jeśli coś jeszcze zostanie...

Zapraszamy jutro i na Mszę św. roratnią, i na "Małe śniadanie" po niej do Domu Parafialnego.

2018-12-03 12:43:13