Promocja rycerska
Vivat Iesus! Totus Tuus!

W niedzielę, 13 stycznia podczas Mszy św. o godz. 12:30 nastąpi uroczyste promowanie rycerza Zakonu św. Jana Pawła II, Michała Czebłakow, na II stopień rycerski - "Miłosierdzie". Bracia rycerze Chorągwi św. Jana Pawła II oraz z innych chorągwi przystąpią do Mszy św. ze sztandarem narodowym oraz chorągwią św. Jana Pawła II.


Rycerz Wiary Michał Czebłakow z Generałem Zakonu, 
Zacnym Bratem Krzysztofem Wąsowskim

Zapraszamy wiernych naszej parafii na tę pierwszą w historii promocję rycerską.

2019-01-10 15:19:31