Rekolekcje wielkopostne
Od V niedzieli Wielkiego Postu, 7 kwietnia trwają w naszej parafii rekolekcje. Prowadzi je ks. prałat Roman Trzciński, a w niedzielę pomagała mu wspólnota "Woda Życia".

Podczas poniedziałkowych nauk ks. Roman rozważał kwestie grzechu, natomiast we wtorek - cierpienia. Nawiązywał także do czytanych fragmentów Ewangelii.

Przed opuszczeniem kościoła każdy z nas otrzymuje krótki tekst z Pisma Świętego - Ewangelii, listów czy psalmów - do zastanowienia się i rozważenia w domu. To dobra metoda, aby trwać w nauce także po opuszczeniu świątyni...

Ksiądz Roman naucza ciekawie i jasno objaśnia nawet trudne pojęcia teologiczne czy biblijne.

We wtorek o 19:30 mieliśmy jeszcze liturgię pokutną...

2019-04-09 12:26:32