"Wszyscy zacznijmy wychowywać"
Kościół w Polsce będzie po raz pierwszy obchodził w dniach 12-18 września Tydzień Wychowania. Polscy biskupi w liście pasterskim na Tydzień Wychowania przestrzegają przed niebezpieczeństwem „jednostronnego kształcenia pod presją współczesnej cywilizacji zdominowanej przez technikę i prawa rynku". Biskupi podkreślają, że człowiek, „aby stać się tym, kim powinien ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wychowania oraz kochających i wymagających zarazem wychowawców. „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem" - przypominają słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1980 r. w paryskiej siedzibie UNESCO.

2011-09-04 23:10:27