Ks. Marcin Falkowski doktorem teologii
Z radością i uznaniem pragniemy poinformować, że wczoraj, 24 września 2019 roku, na Wydziale Teologii KUL w Lublinie odbyła się publiczna rozprawa nad pracą doktorską naszego byłego wikariusza, ks. Marcina Falkowskiego (2011-2015). Tematem dysertacji była "Katechizacja w Archidiecezji Warszawskiej w latach 1992-2017". Promotorem był prodziekan ks. prof. dr hab. Marian Zając.
Ks. Marcin "bronił się" doskonale i Wysoka Komisja z Dziekanem Wydziału ks. prof. dr hab. Sławomirem Nowosadem na czele nie miała wątpliwości i jednomyślnie zagłosowała nad wnioskiem do Rady Wydziału o nadanie ks. Marcinowi Falkowskiemu stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej i katechetyki. 


Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów zarówno naukowych, duszpasterskich, jak i katechetycznych. Ks. dr Marcin Falkowski będzie bowiem od 1 października wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

My tam byliśmy, widzieliśmy, podziwialiśmy i nieco zdjęć obecnie udostępniamy:

https://photos.app.goo.gl/UmjLUn82xhKYjAaz62019-09-25 20:08:25