Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego - 25 marca 2020

Drodzy Parafianie!

Jutro, w środę 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. W związku z wprowadzonymi dzisiaj ograniczeniami co do liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć jednorazowo we Mszy św., bardzo zachęcamy wszystkich Parafian do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w domu lub innym godnym miejscu. Aby przystąpić do Duchowej Adopcji należy odczytać formułę przyrzeczenia przed Krzyżem lub obrazkiem (figurką) np. Matki Bożej lub Pana Jezusa i od tego momentu przez 9 miesięcy odmawiać codziennie specjalną modlitwę za dziecko i rodziców.2020-03-24 19:34:16