Pilne !!! Uwaga Zmiany !!!
Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego i ze względu
na obowiązujące zaostrzone przepisy prawa państwowego jesteśmy
w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego
życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje
prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa
poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami naszego kraju.
Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już
dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.,
podjąłem następujące decyzje:
1. Od dzisiaj zawieszamy wspólne odprawianie Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali w tegorocznym Wielkim Poście
oraz nabożeństw tradycyjnych (tj. m.in. Nabożeństwo do
Matki Bożej Milanowskiej, do św. Antoniego, do św. Jadwigi
Śląskiej, Różaniec Fatimski, Nabożeństwo Pierwszych Sobót)
2. ograniczamy możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach św.
do osób, które wcześniej zamówiły daną intencję mszalną
(w razie pogrzebu - do najbliższej rodziny).
3. Msze św. będą odbywać się bez osób posługujących przy
ołtarzu
4. Zawieszamy Adorację Najświętszego Sakramentu.
5. Sakrament Pokuty i Pojednania będziemy sprawować w
Wielki Poniedziałek w specjalnie wyznaczonych miejscach.

Zachęcam, żebyśmy odtąd odprawiali te nabożeństwa sami „w swej
izdebce” (por. Mt 6, 6). Taka modlitwa ma dla Boga ogromną
wartość.
Może ten czas społecznej kwarantanny został nam darowany właśnie
po to, żebyśmy głębszą uwagę poświęcili własnemu życiu duchowemu.
Często w gonitwie za sprawami codziennymi i z powodu chronicznego
braku czasu niełatwo o chwilę zatrzymania na dłuższą indywidualną
modlitwę. Przeżywamy teraz trudny okres. Potraktujmy go jako
szansę.
Proboszcz

2020-03-24 21:23:01