Adopcja Serca - Filipiny c.d.
Z Filipin, od sióstr urszulanek, nadeszły dane i zdjęcia 22 dzieci, żyjących na wysypiskach śmieci w Tanza. Do 12 bm. już 4 rodzinyz naszej parafii, 4 rycerzy i 1 rodzina z Warszawy  otoczyły po 1 dziecku wsparciem finansowym oraz modlitwą za nie i ich rodziny. 

Mamy nadzieję, że znajdą one wszystkie swoich opiekunów w Adopcji Serca.





2020-11-09 21:06:04