Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..." /Dz 2,1-11/

Zesłanie Ducha Świętego inaczej: Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica. Uroczystość obchodzona była już w czasach apostolskich. Upamiętnia zesłanie Ducha Świętego pod postacią ognistych języków na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Miało to miejsce pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, jest to moment rozpoczęcia misji Kościoła.

W wigilię tego święta w pierwszych wiekach udzielano chrztu katechumenom, którzy z ważnych powodów nie mogli być ochrzczeni podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Obecnie w wielu kościołach w Polsce w wigilię Zesłania Ducha Świętego odbywa się czuwanie i Eucharystia, podczas której udzielany jest sakrament bierzmowania.

W średniowieczu w trakcie odprawiania Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego z sufitu kościoła zrzucano róże i inne kwiaty symbolizujące dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach tego dnia wypuszczano też z klatek gołębie, które są symbolem Ducha Świętego.


2012-05-21 10:54:17